ระวังโรคเหล่านี้ที่จะมาพร้อม “น้ำท่วม”

ภาวะสถานการณ์น้ำท่วม ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะโรคภัยต่างๆ ที่มาจากน้ำ สาเหตุหลักๆ คือ แหล่งเชื่อโรค วันนี้เรามารู้จักงสุขภาพให้ป้องกัน ปกป้อห่างไกลโรคที่มากับน้ำท่วมกันค่ะ

โรคน้ำกัดเท้าและผื่นคัน โรคที่มาจากน้ำท่วมอย่างแรกที่จะทำให้สุขภาพร่างกายเป็นไข้ เจ็บตัวได้ ก็คือโรคผิวหนังที่เกิดที่เท้าอย่างเช่น โรคน้ำกัดเท้า ผื่นคัน เกิดขึ้นได้ก็เพราะผิวหนังเท้าของเราโดยเฉพาะที่ง่ามเท้าเกิดเปียกชื้นและสกปรก เวลาที่เท้าสกปรกสิ่งสกปรกจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื้อราหรือเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ ดีเท้าที่แช่น้ำหรือเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ผิวหนังที่เท้าอ่อนส่วนผิวๆของหนังจะเปื่อยและหลุดออก

โรคไข้หวัด ในเมื่อภาวะฝนตก น้ำท่วมอาการอับชื้นและเชื้อโรคภายในอากาศค่อนข้างมากไข้หวัดเป็นการติดเชื้อของจมูก เมื่อเชื้อเข้าสู่จมูก และคอจะทำให้เยื่อจมูกบวมและแดง มีการหลังของเมือกออกมาแม้ว่าจะเป็นโรคที่หายเองใน 1สัปดาห์แต่เป็นโรคที่นำผู้ป่วยไปพบแพทย์มากที่สุดอีกด้วย

โรคเครียดวิตกกังวล ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ย่อมจะต้องตกอยู่ในภาวะความเครียด เพราะความเครียด เป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น

โรคตาแดง เป็นโรคตาที่พบได้บ่อย เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา ที่คลุมหนังตาบนและล่างรวมเยื่อบุตา ที่คลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง สาเหตุอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือสัมผัสสารที่เป็นพิษต่อตา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส มักจะติดต่อทางมือผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัว