รวมจัดพิธีรำลึกถึง 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ที่จังหวัดอุทัยธานี

login 4 news

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำพวงหรีดรำลึกการเสียชีวิต ของนายสืบ นาคะเสถียร ครบ 29 ปี ไปวางที่อนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร

บริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีรำลึกถึงคุณงามความดีและผลงาน ของอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่ต้องประชาชนเยาวชนองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังประกอบพิธีถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ สืบนาคะเสถียรและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง ควรจะเริ่มการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปลูกต้นไม้และชมนิทรรศการชีวิต

และผลงานของ สืบ นาคะเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้หารือ กับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แล้วไม่ต้องการจะเพิ่มขีด ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปกป้องผืนป่าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น จะได้หารือกับทางท่านอธิบดี

ในการที่จะเพิ่มศักยภาพไม่ว่า จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหลาย ในการที่จะเสริมเที่ยวและให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ของกรมอุทยานทุกคน ที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนทั้งทุกๆชุด จำนวน 20 กว่าชุดในขณะนี้นะครับอย่างน้อย เราต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย

จึงจะสามารถต่อกร ที่จะสามารถต่อสู้ กับผู้ไม่หวังดีกับผืนป่าประเทศไทยได้ โดย สืบนาคะเสถียร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กันยายนปี 2533 ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เรียกร้องให้สังคมและราชการหัน มาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อย่างจริงจังและในวันที่ 18 กันยายนปีเดียวกันเพื่อนักอนุรักษ์ และร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร ขึ้นเพื่อสานต่อการทำงานดูแลพื้นป่าตะวันตก ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก