รมว. สธ.เตรียมแก้ระเบียบปลดล็อกหมอพื้นบ้าน

login 4 news

ภายหลังจาก นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญพร้อมด้วย ตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรค สำหรับประชาชน 12 องค์กรและนายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว เข้าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเดินหน้าแก้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านปี 2562 ข้อ 47 ให้ นายเดชา ศิริภัทร รวมถึงหมอพื้นบ้าน ที่ได้รับการรับรองอยู่เดิมรวมสามพันคน เป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบฉบับใหม่ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเสนอรับรอง ตำรับยาและปรุงยารักษาผู้ป่วยได้รวมถึงจะเร่งดำเนินการ ให้พิจารณารับรองตำรับยา น้ำมันกัญชาสกัด หรือ cbd เพื่อให้ประชาส่วนและผู้ป่วยได้เข้า ถึงทางเลือกในการรักษาโรคแล้ว จะทำทันทีหลังแถลงนโยบาย ต่อรัฐสภา นายอนุทิน ยังระบุได้ว่าไม่กังวลที่ฝ่ายค้าน เตรียมอภิปรายซักฟอกนโยบายนี้ เพราะเห็นว่าทุกอย่าง จะดำเนินการขึ้นกับเจตนารมณ์ที่ตั้งใจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงประโยชน์ ในการรักษาโรครายได้ ที่เพิ่มขึ้นของประเทศทำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนของประเทศ มันก็ต้องตอบให้ได้นะครับ ทุกพรรคการเมืองก็มีนโยบาย ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นการ การที่จะชี้แจงทุกท่านเข้าใจประโยชน์ ของมันมันก็คงไม่มีทุกท่าน ทุกท่านก็คงฟังแล้วก็สนับสนุน นายเดชา กล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลการหารือครั้งนี้ จึงขอยุติการแจกน้ำมันกัญชาสกัดในขณะนี้จนกว่าหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการรับรองหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุข รับปากไว้แล้วจะนำรายชื่อผู้ป่วยกว่า 4000 คน เพื่อเข้าสู่การรักษาในระบบของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ส่วนตัวจะยังคงเป็นที่ปรึกษา ให้กับผู้ป่วยมูลนิธิข้าวขวัญ ได้นั่นเอง จึงขอให้รอตามข่าวต่อไป