ยุคดิจิตอลกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น!

/ February 4, 2019

login 4 IT

ยุคดิจิตอลกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น คงจะมี่พ้นจากการคิด วิเคราะห์ และการพัฒนา ทุกๆ อย่างคือการก่อให้เกิดให้มี และควบคู่กับการประดิษฐ์ คิดค้นจาก ธรรมชาติสู่ อุปกรณ์ที่สามารถรวบรวม อุปกรณ์แต่ละชนิดที่มีการคิดค้น มาก่อให้เกิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สรรค์สร้าง รวบรวมมาเป็น อุปกรณ์ในรูปแบบของยุคดิจิตอล

เริ่มจากสิ่งไหน? ที่จะก่อให้เกิดคำว่า อุปกรณ์ และจะทำให้เกิดเป็นยุคดิจิตอล ก็คงจะไม่พ้นอุปกรณ์ตัวเล็กๆ ที่นำสารจากธรรมชาติมาก่อให้เกิดกับคำจำกัดความที่ว่า “อิเล็กทรอนิกส์” อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ที่รวบรวมบนแผ่นที่เคลือบสารบางชนิด ที่คนเรานั้นคิดสร้างสรรค์และรวบรวมมาเป็น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการใช้งานที่อยู่ในระดับ “ยุคดิจิตอล” อาทิเช่นอะตอม เปลี่ยนแปลงเป็น ไฟฟ้า อนุภาพเล็กๆ ที่เราต่างเข้าในกันดี ตามที่เคยได้ยินมาจากหนังภาพยนต์ หรือสื่อการเรียนการสอนตามแขนงวิชาต่างๆ และตรงจุดนี้มันคือสิ่งที่ก่อให้เกิด ยุคของดิจิตอล ได้แก่อะไรบ้าง เช่น หลอดไฟฟ้าที่ส่องแสงสว่างยามค่ำคืน หรือสีสันที่ มนุษย์ต่างชอบและหลงไหลกับ แสงสีนั้นเอง และนี้คือตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่จะส่อให้ถึงยุคของโลกยุคดิจิตอล ในคำจัดกัดความว่า “ การพัฒนา การก่อให้เกิด” จากธรรมชาติสู่โลกของยุคดิจิตอล

เพราะอะไร มันจึงเกิดขึ้นได้ ! เริ่มจากสมั้ยก่อนแสงส่องสว่างมาจากตรงไหน ตามที่เราเข้าใจนั้นคือแสงของเปลวไฟ ที่เกิดจากความร้อนที่ทำการเสียดสี และเกิดการเผาไหม้ จนเกิดเปลวไฟละมันก็จะก่อให้เกิดแสงสว่าง ตามความเป็นจริงในตัวของมันเองตามธรรมชาติ และจุดนี้ก็ต้องไม่พ้นการคิดค้น พัฒนา นำสารจากธรรมชาติ มารวบรวมก่อให้เกิด อุปกรณ์ชิ้นเล็กที่เรียกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง จากโลกธรรมชาติสู่โลกแห่งยุดดิจิตอลนั้นเอง เรียบเรียงโดย HORSEZ REDZ แหล่งข้อมูลอ้างอิง CNBC