ยื่นหลักฐาน การโกงค่าจ้างคนพิการเพิ่มไปอีก 8 จังหวัด

ยื่นหลักฐาน การโกงค่าจ้างคนพิการเพิ่มไปอีก 8 จังหวัด

ครบ 1 ปีแล้ว ที่ครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ได้ออกมาตรงความจริงเชื่อมโยง ข้อมูลทุจริตคอรัปชั่นพร้อมกับ หลักฐานครบราชการ อาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง กับการละเมิดสิทธิ์และปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

แต่ผู้กระทำความผิดยังไม่ได้ รับโทษสมาคมมูลนิธิองค์กรด้านคนพิการ ยังไม่มีองค์กรใดได้รับโทษ แม้แต่รายเดียว ไม่มีหนังสือตอบรับว่ามีความผิด ข้าราชการถูกสอบสวนข้อเท็จจริง มีมูลจนถูกสอบวินัยร้ายแรง ตามผลสอบสวนทางวินัย ก็ยังไม่ปรากฏการขับเคลื่อนต่อสู้การทุจริตประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ยังคงโดดเดี่ยว ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ระบุว่า พวกเขานั้นถูกฟ้องศาลถึง 5 พอดี และถูกดำเนินคดีอีก 1 คดี

คนพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียหายรายใหม่ ต่างจังหวัดและขณะเดียวกันกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และนครพนม ที่ลุกขึ้นมาร้องเรียน จากการติดตามกิจกรรมเดินข้ามทุจริต ที่พัก 10 คนพิการ จึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือร้องเรียน ขอให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ และพิทักษ์สิทธิตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ พร้อมข้อมูลหลักฐานการละเมิดสิทธิ์ อย่างไม่เป็นธรรม

ร้องเรียน เรื่องมาจากที่เมื่อวันที่เราไปกระทรวงสาธารณสุข วันนั้นแล้วก็แล้วก็ทำหนังสือมอบหมายให้ท่านปรีดา ซึ่งเป็นประธานพิทักษ์สิทธิ์มายื่น ที่พออีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้อธิบดีรับเรื่องร้องเรียนที่ เราโดนถูกคืออยากจะให้ตรวจสอบสิทธิ์ ว่าเงินที่เราได้ จากมาตรา 33 / 35 ว่าเงินเราได้เท่าไหร่กันแน่

ในขณะเดียวกันผู้เสียหาย ยังคงยื่นหนังสือคัดค้าน การมอบรางวัลองค์กรที่มีการสนับสนุน การจ้างงานคนพิการ ที่ทางรองอธิบดีกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบให้กับสมาคมผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับ กรณีจังหวัดกาฬสินธุ์ การสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่พบราชการในจังหวัดกระทำความผิดฐาน กับข้อมูลหลักฐานที่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนเอาไว้ แล้วก็ขอคัดค้านผลสอบสวน ข้อเท็จจริงที่โยนความผิดว่าผู้เสียหาย กระทำความผิดให้สถาน ประกอบการดำเนินคดีกับผู้เสียหายอีก