มีกลิ่นตัวรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพรหาง่ายราคาประหยัด

/ April 10, 2018

หลายคนที่มีกลิ่นตัวแรง ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็มีสิทธิที่จะมีกลิ่นแรงได้เช่นกัน เพราะกลิ่นของรักแร้นั้นไม่ได้เกิดจากโรคหรือปัจจัยร้ายแรง แต่เกิดจากแบคทีเรียที่เกิดขึ้น รวมทั้งการหมักหมมต่างๆ ผสมกับเหงื่อที่เกิดจากภาวะอากาศร้อนของประเทศไทย ก็ทำให้มีกลิ่นได้ ซึ่งมีวิธีการดูแลรักษาให้มีกลิ่นตัวที่น้อยลงและมีราคาประหยัดทั้งปลอดภัยอีกด้วย เพราะได้จากสมุนไพรไทยๆที่หาง่ายตามตลาด โดยสมุนไพรที่ใช้รักษากลิ่นตัวมีดังนี้