มาดูสาเหตุที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดจากโรค?

login 4 health

มาดูถึงสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดกันดีกว่าโดยจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลจากการรายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรในปี 2557 ที่ทำให้คุณนั้นได้เข้ามาศึกษา ถึงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญของคนไทย โดยพบสาเหตุหลักจากการเจ็บป่วยและตายก่อนวัยอันควร

จึงสรุปได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเจ็บปวดและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ด้วยบุหรี่นั้นเป็นอีก ต้นเหตุที่มีความสำคัญอันดับ 1 ในการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเสียชีวิตของคนไทย

สูบบุหรี่ ก็จะเสียชีวิตจากบุหรี่ ซึ่งในการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเสียชีวิตของคนไทยและเป็นหนึ่งเรื่องของคนสูบบุหรี่ก็จะเสียชีวิตจากบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยคนไทยสูบบุหรี่ปัจจุบันนั้น ในการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเสียชีวิตของคนไทย และเป็นหนึ่งเรื่องของคนสูบบุหรี่ก็จะเสียชีวิตจากบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยคนไทยสูบบุหรี่ปัจจุบันนั้น ปัจจุบันนั้นก็คนไทยมีอัตราเฉลี่ยสูบบุหรี่ 10 ล้านคนเลยทีเดียว

ส่วนในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความจริงอยู่เช่นกัน จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น พฤติกรรมมีความเสี่ยงให้ความสำคัญและก็ว่าได้ทำให้คนไทยป่วยและตายก่อนวัยอันควรและยังคงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินอีกด้วยเมื่อเกิดเหตุในกรณีเมาและขับนั้นเอง

สำหรับทางแก้ก็ง่ายๆ เลยก็คือการงดสูบบุหรี่ หรือดื่มงดดื่มแอลกอฮอล์ และทานอาหารที่เป็นประโยชน์และลดการทานไขมันจากสัตว์ แป้ง และน้ำตาล ให้น้อยลงทานผักผลไม้และธัญพืช ให้มากยิ่งขึ้นและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้คุณไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นจะเป็นสิ่งที่ต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้างอย่างแน่นอน