“มดลูกโต” คืออะไร

login 4 health

มดลูกโต คือ มดลูกขยายตัวมากกว่าปกติ ส่วนมากแล้วจะพบในผู้หญิงช่วงอายุ 30-50 ปี ซึ่งอาการสามารถเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์ เนื้องอกในมดลูก โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น เมื่อมีอาการเกิดขึ้นจะทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัว หรือจะมีความรู้สึกที่หนักบริเวณช่วงท้องด้านล่าง โดยทั่วไปอาการนี้จะไม่ร้ายแรงสักเท่าไหร่ แต่ขณะที่เป็นอยู่แล้วมีอาการอื่นแทรกเข้ามา อย่างเช่น มีเลือดออกบริเวณช่องคลอด มีอาการปวดบริเวณกระดูกเชิงกราน เป็นต้น ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเป็นอันตรายได้

ภาวะมดลูกโตนั้นปกติจะไม่ใช่อาการเจ็บปวดที่ร้ายแรงมาก ซึ่งในบางครั้งจึงไม่มีแสดงอาการใดๆ ออกมา แต่จะสังเกตได้จากการ เจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ปวดระหว่างมีประจำเดือน และมีเลือดออกมากกว่าปกติ รู้สึกแน่นและหนักบริเวณช่องท้องส่วนล่าง แต่อย่างไรก็ตามอาการภาวะมดลูกโตอาจเป็นสัญญาณของโรคอันตรายอย่างมะเร็งได้ ทางที่ดีถ้ามีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย เช่น ปวดหลัง ปวดกระดูกเชิงกราน เป็นตะคริวที่ท้อง และมีเลือดออกจากช่องคลอดแม้ไม่ได้มีประจำเดือน ควรต้องรีบไปปรึกษาแพทย์โดยทันที ภาวะมดลูกโตเกิดได้จากหลายสาเหตุ และบางอย่างก็ไม่ใช่สาเหตุอันตรายอย่างการตั้งครรภ์ที่จะทำให้มดลูกขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งปกติแล้วมดลูกจะมีขนาดประมาณเท่ากับลูกแอปเปิ้ล แต่เมื่อตั้งครรภ์อาจทำให้มดลูกขยายตัวจนมีขนาดเท่ากับลูกแตงโมได้ โดยมดลูกจะหดตัวกลับสู่สภาพเดิมหลังคลอดประมาณ 1 เดือน

การป้องกันมดลูกโต ภาวะมดลูกโตมักเป็นส่วนหนึ่งของโรคหรือภาวะอื่นๆ ที่ทำให้เกิดมดลูกโต โดยการป้องกันภาวะมดลูกโตสามารถป้องกันโรคหรือภาวะต่างๆ ที่อาจจะเป็นต้นเหตุด้วยวิธีนี้
1. เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดมดลูกโตนั้น ต้องลดน้ำหนัก
2. หากมีอายุ 50+ ควรปรึกษาแพทย์เรื่องการรับมือเมื่อมีฮอร์โมนเอสโตรเจนลดน้อยลง
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งที่เป็นสาเหตุในการเกิดมดลูกโต เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น
4. ตรวจร่างกายและตรวจภายในอย่างสม่ำเสมอ