ภูกระดึง ขุนเขามหัศจรรย์แห่งเมืองเลย

login 4 travel

ว่ากันว่าหากอยากพิสูจน์รักแท้ให้พาคนรักไปร่วมพิสูจน์รักด้วยการเดินทางพิชิตยอดภูกระดึง และถ้าหากเขาคนนั้นสามารถร่วมเดินทางไปกับคุณจนกระทั่งถึงยอดดอย และคอยช่วยเหลือกันและกัน ดูแลกัน เป็นอย่างดี เขาก็คือรักแท้ของเราเป็นแน่

login 4 travel

นี่คือตำนานกล่าวขานที่มักได้ยินเสมอ เมื่อเอ่ยถึงภูกระดึง ที่เป็นเช่นนี้เพราะการที่เราจะขึ้นไปถึงยอดดอยนั้น เราต้องเดินเท้ากว่า 9 กิโลเมตร ขึ้นเขา 5 กิโลเมตร บวกขึ้นทางราบอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตร ภูกระดึง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นภูเขาหินทรายยอดตัด และเป็นที่ราบขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร มีความสูง 400 – 1200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถูกนิยมแห่งหนึ่งของเมืองไทย สภาพทั่วไปของเขาภูกระดึงประกอบไปด้วยพืชพันธ์ุดอกไม้นาๆ ชนิด และพันธ์ุสัตว์ป่ามากมาย และยังมี ทุ่งหญ้า หน้าผา น้ำตกและลำธาร อีกทั้งยังเป็นต้นน้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยบรรยากาศ ความสูง และสภาพที่เย็นสบายตลอดทั้งปีบนยอดภูกระดึง

login 4 travel

โดยเฉพาะฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดต่ำถึง 0 องศาเซลเซียส จึงเป็นแรงจูงใจนักท่องเที่ยวให้ไปให้ได้ครั้งหนึ่งของชีวิต สำหรับการเดินทางนั้น ทางอุทยานจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. ของทุกวัน และหลังจาก 14.00 น. ทางอุทยานจะไม่อนุญาต เพราะใช้เวลาในการเดินเขา 4 – 5 ชั่วโมง อาจจะค่ำในระหว่างทาง อาจจะทำให้เกิดความลำบาก และอาจจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินกลางคืนอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะเปิดท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูเขา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี และจะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-วันที่ 30 กันยายนของทุกปีเช่นกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูช่วงฤดูฝน