ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ลดลง

login 4 news

ธปท. ชี้ ตัวเลขส่งออกไทยในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากการที่จีนสั่งซื้อสินค้าน้อยลง  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้น ซึ่ง ธปท. แนะให้หาตลาดใหม่เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาเปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายนที่ผ่านมายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
แต่เป็นการขยายตัวที่ลดลงจากเดือนสิงหาคม นับเป็นการชะลอตัวที่ต่อเนื่องกันมาเป็นเดือนที่ 2 แล้ว โดยการชะลอตัวส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจการส่งออก นอกจากนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวก็ยังไม่พื้นตัวด้วย ทำให้ภาคการผลิตปรับตัวลดลงเช่นกัน

ซึ่งเศรษฐกิจโดยรวมของไตรมาสที่ 3 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ 2 ทำให้การขยายตัวในไตรมาสที่ 4 มีการผันผวนจากที่ ธปท. คาดไว้ แต่การใช้จ่ายในภาคเอกชนยังคงดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นทางภาครัฐยังมีนโยบายกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นด้วย หลังจากที่มีการชะลอตัวลงในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา  แม้ว่าการส่งออกจะขยายตัวลดลง แต่จะเป็นเพียงระยเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นนักลงทุนจึงควรติดตามเครื่องชี้แนะเหล่านี้อีกครั้งในเดือนตุลาคม โดยตัวเลขการส่งออกในเดือนกันยายนขยายตัวติดลบ 5.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าที่ ธปท. คาดการณ์ไว้ และเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่แล้วการขยายตัวลดลง 6.9 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ไตรมาสที่ 3 ขยายตัวได้เพียง 2.6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทำให้ ธปท. คากการณ์ว่าตัวเลขส่งออกของไทยน่าจะไม่ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาการส่งออกไทยจะขยายตัวแตะที่ 8.1 เปอร์เซ็นต์
และหากต้องการให้การขยายตัวเลขของการส่งออกปีนี้แตะที่ 9 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง ไตรมาสที่ 4 จะต้องส่งออกให้ได้อย่างน้อย 11.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งเดือนการส่งออกในไตรมาสที่ 4 ยังต่ำกว่าที่คาดไว้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรับผลกระทบจากการที่ประเทศจีนสั่งซื้อสินค้าน้อยลง เห็นได้ชัดจากกรณีการคำสั่งซื้อยางพารา
แต่ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมายังมีปัจัยระยะสั้นอื่นๆ ด้วยที่ทำให้ยอดตัวเลขการขยายตัวลดลง เช่น ปัญหาจากวาตะภัย ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนั้นยังต้องหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อรองรับผลกระทบนี้ด้วย