ภาครัฐเข้าสำรวจ ความเสียหายจากพายุโพดุล

login 4 news

ภาครัฐเข้าสำรวจความเสียหาย ภายในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ สำรวจกัน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคมถึง 2 กันยายน ขณะนี้ส่งผลกระทบ 22 จังหวัด อย่างเช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 300 ราย เรื่องที่ทางการเกษตรเสียหายไปกว่า 2,300,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็น ข้าวอย่างที่บอกไป ปริมาณกว่า 2 ล้าน 100 ไร่เพื่อได้อีกกว่า 200 ไร่ และพืชสวนและพืชอื่นๆกว่า 180 ได้ด้วยกัน

ขณะนี้ได้มีการประกาศเขต การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินแล้ว 13 จังหวัดก็ คือจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ ขอนแก่น มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่าได้มีการสั่งให้เร่งรัด ให้ยาวภายใน 15 วัน ตามระเบียบราคาของการ ช่วยเหลือ ก็ให้ช่วยเหลือให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 เดือนราคาก็ประมาณ 90 วัน

โดยทางกระทรวงเกษตรและนโยบายรัฐบาล ช่วยให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องเกษตรกรกลางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ปรับแผน จาก 90 วัน เราพยายามปรับแผนให้มีการสำรวจตรวจสอบ และมีการ อนุมัติการช่วยเหลือ ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันก็ร้อน ที่มีสิทธิ์ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม การเกษตรก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ โดยจะมีการช่วยเหลือตามจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ได้ผู้บุกค่าชดเชยชดเชย ไร่ละ 110,013 บาทพืชไร่ 1148 บาทพืชสวนและอื่นๆ ชดเชย 1,690 บาท

หากว่าเข้าร่วมโครงการ ประกันภัยกับ ธกส.ก็จะได้รับสินไหมทดแทน ตามจำนวนไร่ที่ทำกับทองเอาไว้ในนาปี อยู่ที่ 1,260 บาทต่อได้ แล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่ ก็จะได้ปั่นในเขตให้ความช่วยเหลือ ต้องยื่นแบบขอความช่วยเหลือ หรือว่าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือ อบต.รับรองจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้าน ก็จะไปตรวจสอบรับรองความเสียหาย และก็ตรวจสอบรายชื่อ ก่อนที่จะมีการติดประกาศ จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอ เขาจะเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอ พิจารณาวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

ถ้าหากว่าไม่พอก็จะยื่นขอเพิ่มเติม ซึ่งเพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ภาพรวมพายุโมดุลและภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ทางกรมประเมินว่า จะกระทบพื้นที่ปลูกข้าว เสียหายประมาณร้อยละ 5-6 จากพื้นที่ปลูกข้าว ทั่วประเทศกว่า 55 ล้านไร่ ส่วนพายุปฏิรูปนี้ทางกลุ่ม บอกว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก