ภัยสุขภาพ จาก “พลาสติก”

login 4 health

(รูป kupackprogress)

มีหลายการศึกษาพิสูจน์ว่า สารเคมีในพลาสติก อย่าง BPA (Bisphenol-A) ที่อยู่ในขวดน้ำพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหาร สามารถเข้าสู่อาหารและเครื่องดื่ม และสะสมในร่างกายได้ เพราะว่า มีการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนต่างๆ ของมนุษย์

การศึกษาในสัตว์มีการโยงสาร Bisphenol-S และสาร Bisphenol-A กับความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ นักวิทยาต่อมไร้ท่อ จากมหาวิทยาลัย UCLA ในสหรัฐฯ ทำการศึกษาปลาม้าลาย หลังจากที่ได้รับสาร Bisphenol-S ในระดับต่ำ และพบว่า สารนี้เร่งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ และมีผลต่อเซลล์ของต่อมไร้ท่อในสมองของลูกปลาม้าลาย โดย สาร Bisphenol-S นี้มีผลเช่นเดียวกับคุณสมบัติของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของสมอง

ทำไมผลการตรวจจึงทำให้กังวล การทดสอบกับเซลล์มนุษย์ที่ได้รับการเพาะเลี้ยง แสดงให้เห็นว่าเซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโต เมื่อมีสาร BPS หรือสาร BPA ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าระยะที่รุนแรงที่สุดของมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม อาจเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนพลาสติกนั่นเอง สาร Bisphenol-S และสาร Bisphenol-A ถูกทำลายได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การสัมผัสสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สารดังกล่าว เกือบกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของเลือด คนโดยเฉลี่ยตรวจพบว่ามีสาร Bisphenols ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังมีสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) เป็นจำนวนมากในระบบของเรา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ในอนาคต

การป้องกันสาร Bisphenol-S และสาร Bisphenol-A
สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ เพื่อป้องกันสาร Bisphenol-S และสาร Bisphenol-A ก็คือ การหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกให้มากที่สุด เพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง ถึงจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก แต่ก็มีโอกาสที่จะทำได้ ถึงจะเพิ่มความยุ่งยากไปบ้าง แต่ถ้าไม่เร่งรีบเกินไป ก็น่าจะหันมาใช้วัสดุหรือภาชนะอย่างอื่นแทนพลาสติก