ภัยร้ายจาก แหล่งน้ำ-แม่น้ำธรรมชาติ ที่คุณไม่รู้

login 4 health

เชื้ออะมีบา คือ สิ่งมีชีวิตที่เป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่พบได้น้ำจืด จะอาศัยอยู่ในพืชผักที่เน่าเปื่อย อยู่อาศัยแบบอิสระ ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ดิน โคลนและ เชื้ออะมีบาสามารถก่อโรคในคนได้ และสิ่งที่น่ากลัวที่เชื้ออะมีบาสามารถกินสมองของเราได้

เชื้ออะมีบากินสมองคือ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา เกิดจากเชื้อมีชนิดนีเกลอเรีย เป็นอะมีบาที่อยู่ในแหล่งน้ำจืดที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง แหล่งน้ำขังในเขตอุตสาหกรรม และในดินในเขตร้อนหรือเขตอบอุ่นเกือบทั่วโลก รวมทั้งอยู่ในแหล่งน้ำของไทยด้วย เชื้ออะมีบาเข้าสู่ร่างกายด้วยการสำลักเข้าทางจมูกและปาก เชื้อจะเข้าทางประสาทรับรู้กลิ่นที่อยู่ในจมูก เข้าสมอง ทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน และอาจเสียชีวิตได้ใน 10 วัน สำหรับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ ในประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก แต่ก็ไม่ควรประมาท

สำหรับอาการนั้น ในตอนแรกจะมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดา มีอาการอยู่ 2-3 วัน และหลังจากนั้นจะเริ่มปวดหัวรุนแรง ซึม เพ้อ อาเจียน คอแห้งด้วย จะเป็นแบบเฉียบพลัน และอาจทำให้หมดสิติได้ใน 3 วัน สมองบางส่วนอาจเป็นหนองและเนื้อสมองตาย และอาจเสียชีวิต เพราะระบบหายใจและการทำงานของหัวใจล้มเหลว การรักษาไม่ได้ผล ผู้ป่วยมักเสียชีวิต

วิธีรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ผลทำได้แค่วินิจฉัยผู้ป่วยหลังเสียชีวิตโดยการตรวจทางพยาธิวิทยา แต่อาจรักษาได้บ้างในตอนแรก วิธีป้องกันเชื้ออะมีบากินสมอง คือ ระวังในการลงเล่นน้ำที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะเป็นแหล่งน้ำรอบแหล่งอุตสาหกรรม และให้หันมาเล่นน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานที่มีการทำความสะอาดและใส่คลอรีน และหากคุณไปลงเล่นน้ำธรรมชาติ แล้วกลับมามีอาการไข้หวัด ให้คุณนั้นติดตามอาการอย่างใกล้ชิด