ฟันโยกเกิดจากอะไร

login 4 health

สำหรับปัญหาฟันโยกนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ ทุกเพศ ทุกวัย และเป็นสัญญาณ ถึงปัญหาสุขภาพในช่องปากได้เป็นอย่างดีด้วย จึงแนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับมือ และป้องกันในปัญหาดังกล่าวได้ โดยปกติแล้วนั้น ฟันทุกสิ่งที่ช่องปากจะมีการมอบของขวัญเล็กน้อย โดยธรรมชาติแต่แตกต่างกันในแต่ละที่แต่ละช่วงเวลา หากพบว่ามีการฟันโยกมากกว่าปกติอาจเกิดได้จากสาเหตุในหลายๆ สาเหตุควรรีบพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา และรับคำแนะนำทางทันตกรรมอย่างถูกวิธีต่อไป

ดูสาเหตุหลักๆ ที่เกิดจากการฟันโยก หรือการโยกของฟัน ที่มากกว่าปกตินั้นพบได้ทั้งฟันน้ำนม และฟันแท้ เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ในเด็กเกิดจากการขึ้นของฟันแท้ ทำให้การโยกของฟันน้ำนม มีมากกว่าปกตินั่นเอง จากการพบฟันที่ผิดปกติจัดการบาดเจ็บของฟัน จากอุบัติเหตุและมาจากโรคปริทันต์อักเสบ หรือโรครำมะนาด นั่นเอง

โดยการเหล่านี้นั้น สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการที่มีเหงือกบวมเหงือก มีสีแดงมีเลือดออก บริเวณขอบ เมือรู้สึกเจ็บฟัน เวลากัดฟัน มีเลือดออก ขณะแปรงฟัน หากพบว่ามีอาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งและควรพบทันตแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยโรค และรับการรักษาให้ทันท่วงที เพื่อลดความรุนแรงของอาการดังกล่าว ในภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ในส่วนของวิธีป้องกันอาการฟันโยก นั้นควรที่จะเลือกแปรงสีฟัน ที่มีขนนุ่มหน้าตัดตรงใช้ยาสีฟัน ที่มีฟลูออไรด์ แปรงฟันอย่างถูกวิธี และใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและพบทันตแพทย์ เพื่อดูสุขภาพช่องปาก เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้งจะเป็นการดีอย่างแน่นอน