พลังงานน้ำ..นำพาสิ่งที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย

ศาสตร์ของฮวงจุ้ยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและศึกษาให้ลึกซึ้ง น้ำนั้นมีความเชื่อกันว่าเป็นส่วนที่สะสมพลัง ซึ่งหากน้ำที่เคลื่อนไหวก็สามารถนำพาพลัง  น้ำนั้นช่วยสะสมแล้วพาพลังที่ดีมาสู่บ้านหรืออาคารได้  น้ำก็นำพาพลังร้ายออกจากบ้านและอาคารต่างเช่นกัน การระบายน้ำออกจากบ้านในทิศร้ายก็จะนำพาพลังร้ายนั้นออกไปด้วยสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้เด็ดขาดเกี่ยวกับบ้านที่ติดน้ำก็คือคุณภาพน้ำ น้ำที่ดีจะต้องสะอาดและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา น้ำที่นิ่งเกินไป จะทำให้น้ำเน่าเสีย หลักการจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมและถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ถึงจะให้คุณประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัย น้ำที่ดีควรจะไหลเรื่อยๆ ห้ามน้ำนิ่ง เพราะน้ำที่นิ่งนั้นจะนำผลเสียมาสู่บ้านได้ แม้น้ำจะมีข้อดีอยู่มากแต่ก็ต้องศึกษาทิศทางและการจัดวางให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังไม่ควรให้ภายในบ้านชื้นเกินไป เพราะสมาชิกภายในบ้านอาจป่วยได้ง่าย ควรปลูกต้นไม้ หรือทำแนวพุ่มไม้กั้นไว้เพื่อกั้นความชื้นเมื่อลมพัดก็จะช่วยลดความชื้นลงไปได้ ดังนั้นมีเทคนิคการจัดการน้ำอย่างไรให้น้ำส่งผลดีแก่บ้านมีอะไรบ้าง ข้อห้ามและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้น้ำมีอะไรบ้าง มีดังนี้

  • บ้านที่หันหน้าทิศใต้ไม่ควรมีพวกธาราภูมิทัศน์ สระน้ำ น้ำพุ น้ำตก บ่อเลี้ยงปลา บ่อน้ำ ตู้ปลาในตำแหน่งหน้าบ้าน เพราะจะนำมาซึ่งความเสียหายด้านทรัพย์สินเงินทอง
  • บ้านที่ติดน้ำจนเกินไปหรือหลังบ้านเป็นน้ำจะก่อผลเสียมากมายที่เห็นได้ชัด ก็คือ กระแสน้ำจะกัดเซาะตลิ่งเป็นการทำลายฐานบ้านทำให้ตัวบ้านอาจทรุดหรือพังลงมาได้ ยกเว้นว่าจะมีการทำเขื่อนซีเมนต์กั้นตลิ่งเอาไว้ระยะห่างจะอยู่ประมาณ 3 เท่าของความสูงของบ้าน
  • สระน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากๆ อยู่ในแนวแสงแดดสะท้อนส่องเข้าไปในตัวบ้านโดยเฉพาะทิศตะวันตกจะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านสูงขึ้นและส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตา
  • หน้าบ้านควรวางตู้ปลา ซึ่งภายในตู้ควรทำให้น้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เป็นจุดเรียกทรัพย์ ทำให้เงินทองไหลมาเทมา
  • หากมีน้ำรอบๆบ้าน หรือในตู้ปลา ไม่ควรปล่อยให้น้ำนิ่ง เพราะถือว่าน้ำตายจะนำผลเสียมาสู่บ้านได้
  • การตั้งตู้ปลาในทิศที่ดี แต่หากนำไปวางขวางกระแสลมหากเป็นทิศร้าย การกระจายพลังของน้ำเคลื่อนไหวก็จะทำพลังร้ายนั้นกระจายเข้าสู่บ้านและอาคารต่าง เราจึงควรศึกษาดูพื้นที่ว่าเหมาะสมและขวางทางลมหรือไม่

ตามหลักการ การจัดวางในศาสตร์ของฮวงจุ้ยนั้น เราควรจัดวางสิ่งๆต่างให้ถูกต้องและเหมาะสม เราจึงจะได้รับประโยชน์และความเป็นสิริมงคลหนุนนำและส่งเสริมให้แก่ผู้อยู่อาศัย