พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ

อนุมูลอิสระ เป็นสารอันตรายที่จะสร้างความเสื่อมให้แก่เซลล์ของร่างกาย หลายๆคนที่เข้าใจผิดว่าสารอนุมูลอิสระนั้นเป็นตัวทำแค่ให้เราแก่ ผิวพรรณไม่ดีแต่แท้จริงแล้วนั้นยังเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคภัยมากมายโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และทำให้ผิวพรรณเหี่ยวย่นเร็วดูแก่ก่อนวัย ซึ่งในปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่มีแต่มลภาวะ ต้องเผชิญกับความเครียดจากสังคม งาน และโรคต่างๆ อาจทำให้ก่อให้เกิดโรคที่เราไม่คาดคิด นอกจากนั้นก็ยังเกิดจากพฤติกรรมต่างๆของตัวเราเองที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้นมีดังนี้

  • กินอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ส่วนมากมักเกิดจากพฤติกรรมจากการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์และส่งผลเสียแก่ร่างกาย จำพวกอาหารปิ้งหรือย่างจนเกรียม ของทอด อาหารขยะ หรือของหวาน ซึ่งจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาทำลายอวัยวะต่างๆ ให้เสื่อมเร็วขึ้น แถมยังอาจมีไขมันและน้ำตาลในเลือดปริมาณสูงด้วย
  • นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจเกิดจากความเครียด เพราะความเครียด จนไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ ช่วยเร่งให้เซลล์ต่างๆ เกิดภาวะอ่อนล้าเร็วขึ้น และยังทำให้ระบบการทำงานของร่างกายเกิดการแปรปรวนและไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างดีพอ รวมทั้งการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลง
  • สูบบุหรี่และได้รับสารพิษเป็นเวลานานๆ เกิดจาการสูบบุหรี่หรืออาจสูดดมควันบุหรี่ก็ได้รับผลเสียเช่นกัน ร่างกายย่อมจะได้รับอนุมูลอิสระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เกิดโรคร้ายหลายโรคตามมาติดๆ นอกจากนั้นยังมีส่วนของมลพิษทางอากาศ รวมทั้งสารพิษสารเคมีต่างๆ ที่เมื่อสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานๆ ก็ย่อมทำให้ร่างกายป่วยได้

หากเรารู้และสามารถหลีกเลี่ยงได้ควรพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่เป็นตัวเร่งให้เกิดสารอนุมูลอิสระ จะช่วยให้สุขภาพของเราห่างไกลจากอันตราย ลดโอกาสของโรคภัยไข้เจ็บได้มากทีเดียว นอกจากนั้นยังควรรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และหมั่นออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้