พระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งประธานสภาฯแล้ว

login 4 news

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา และได้มีการตั้งรัฐบาล ดูเหมือนจะยังไม่จบ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ กับ พรรคพลังประชารัฐ แต่การประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ก็จะเกิดขึ้นวันที่ 5 มิถุนายนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และนายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2

โดยเป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเลือกนายก การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และนายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ซึ่งก็เป็นไปตามที่วุฒิสภาได้ลงมติเลือก โดยพลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศตั้ง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หลังเสร็จสิ้นพิธี นายชวน หลีกภัย ให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งหนังสือถึง สส.เพื่อเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 9:00 น.ของวันที่ 5 มิถุนายนนี้ และในเวลา 11:00 น.วันเดียวกันจะประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ก่อนหน้านี้นายชวน อ้างอิงเพื่อความพร้อมกับ การเรียกประชุมจะต้องยึดข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดนะครับคือแจ้ง ให้สมาชิกรับทราบวันประชุมล่วงหน้า ก่อน 3 วันและการประชุมลงมติเลือก นายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องพร้อมทั้ง เรื่องสถานที่โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จะใช้ประชุมการขานเสียงการขานคะแนนส่วนท่าที ของพรรคประชาธิปัตย์ ล่าสุดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุถึงความชัดเจน จากพรรคพลังประชารัฐก่อน โดยเฉพาะความเป็นเอกภาพ ในการตอบรับข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ การแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับปฏิเสธ การสร้างเงื่อนไขทางการเมือง เพื่อให้สถานการณ์ก้าวไปสู่การเกิดวิกฤต