ฝ่ายค้าน ขอเลื่อน ญัตติถวายสัตย์ฯ ให้เร็วขึ้น

login 4 news

ในขณะนี้นั้นตัวแทน 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน ระดับนำ โดยนายสุทิน คลังแสง และนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว แสดงถึงความรู้สึกว่ามีการเป็นกังวล หลังศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งกำหนดการนัดอ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องสิ้นสุดลงเฉพาะหรือไม่เพราะมี ลักษณะต้องห้ามกรณีเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของรัฐเวลา 17:00 น. ของวันที่ 18 กันยายน ซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างให้นายกรัฐมนตรีไม่ไปชี้แจงญัตติ การเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ ในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมีขึ้นในวันเดียวกัน

จึงเห็นว่าควรพบหมอนวดบ่าให้เร็วขึ้น ก็เลยคิดจะไปหารือท่านประธานชวนนะครับว่า จะขอขยับวันให้เร็ว เข้าขอให้ทางท่านสวนได้ พิจารณาศึกษาเรื่องผู้เกี่ยวข้องเข้ามาเลยไป เป็นวันที่ 19 ก็ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าปิดสมัยประชุมแล้ว วันที่ 17 น่าจะเหมาะก็จะผิดพลาดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับตัวท่านนายกเป็น 2 เท่านั้นนะครับ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ถ้าไม่มีเหตุใดที่จะหลีกเลี่ยง การมารับฟังอภิปรายไม่มีการลงมติให้อยู่แล้ว

นำเสนอแนะนำวิธีการที่ถูกต้อง ให้กับท่านนะครับบ้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ ยังคงยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุม สภาผู้แทนราษฎรในวันเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมตินะครับแล้วก็ชี้แจง ประเด็นที่เกี่ยวกับการกล่าวถวายสัตย์ ให้ตัวเองแล้วไม่จำเป็นต้องมีองค์กร เพื่อชี้แจงแทนหรือว่าเปิดโครงการอภิปราย ของฝ่ายค้านแต่ต้องมีการหารือกันเป็นการภายในว่าสามารถชี้แจง เนื้อหาใดอย่างไรไม่ต้องไม่มีผล กระทบตามมานะครับ โดยประเด็นนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อน และยังคงมีการติดตามกันอยู่เรื่อยๆ ของประเด็นสังคมเลยก็ว่าได้เลยทีเดียว