ฝันให้ไกล ไปให้ถึง กรุ๊ปเลือดใดมีความมุ่งมั่นสูงสุด

/ June 18, 2018

ความฝันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างมุ่งมั่นพยายามทำให้สำเร็จ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมุ่งมั่น
ทำตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ เพราะแต่ละกรุ๊ปเลือดที่มีลักษณะนิสัยต่างกันก็จะมีรูปแบบใน
การทำตามความฝันที่แตกต่างกันไปด้วยส่วนใครจะมุ่งมั่นกว่ากันนั้น ไปดูกันค่ะ

1. กรุ๊ปเอ
เป็นส่วนผสมระหว่างความมุ่งมั่นและความกังวลไปพร้อมๆกันเนื่องจากคนกรุ๊ปเอเป็นคนที่ต้อง
ทำทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน ดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายอะไร คนกรุ๊ปเอก็มักจะวางแผนแต่ละขึ้นตอนไว้
อย่างดีเสมอแต่ระหว่างทางที่ทำตามแผนนั้น ก็มักจะมีความเครียดเกิดขึ้นจนทำให้เกิดความลังเล
ที่จะทำตามแผนแทน

2. กรุ๊ปบี
คนกรุ๊ปบีเป็นพวกสบายๆ ดังนั้นเมื่อมีแผนอะไรก็มักจะทำตามแผนไปแบบสบายๆแวะพักคลาย
เครียดบ้างอะไรบ้าง จะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ในที่สุดคนกรุ๊ปบีก็จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของตัวเองได้เพียงแค่ช้าหน่อยเท่านั้นเอง ก็บอกแล้วว่าคนกรุ๊ปบีไม่คิดมาก

3. คนกรุ๊ปโอ
คนกรุ๊ปโอมักเป็นคนที่วอกแวกออกจากเป้าหมายมากที่สุดโดยคนกลุ่มนี้มักจะพ่ายแพ้ต่อสิ่งเร้าอยู่เสมอ
จนเมื่อถึงเวลาจวนตัวจริงและเมื่อคนกรุ๊ปโอสามารถรวบรวมความตั้งใจได้เมื่อไหร่ถึงตอนนั้นจะสามารถ
บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเอาจริงเมื่อไหร่ รับรองว่าไม่พลาดแน่นอน

4.คนกรุ๊ปเอบี
คนกรุ๊ปเอบีมักมีเป้าหมายที่มาเหนือกว่าคนอื่นเสมอ ดังนั้นการทำตามเป้าหมายของคนกรุ๊ปเอบี
จึงมักมีความซับซ้อน และยากจะคาดเดา นอกจากนี้คนกรุ๊ปเอบียังสามารถเปลี่ยนใจจากเป้าหมายได้ง่ายๆ
ด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยไม่มีการให้สัญญาณล่วงหน้าถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสุดๆ

Credit : https://www.ourgom.com

RELATED TOPICS: