ผู้สูงอายุ ควรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือไม่?

login 4 movie

สัตว์เลี้ยงจำพวก สุนัข แมว เป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์มานาน นับพันปีครับ เมื่อมองไปรอบตัวเราจะเห็นว่าเพื่อนๆเราหลายครอบครัว มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ เลือกที่จะไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านอาจจะเพราะรำคาญ เฉพาะกังวลว่าจะทำให้ผู้สูงอายุ หกล้มได้ จริงหรือไม่ที่ผู้สูงอายุไม่ควรมีสัตว์เลี้ยง ความเข้าใจนี้ ไม่ถูกต้อง มีบทความวิจัยทางการแพทย์หลายฉบับ บอกให้เรารู้ว่าการที่ผู้สูงวัยมีสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆเป็นผลดี ต่อสุขภาพครับมีวิจัยทางการแพทย์ บอกด้วยว่าการที่ผู้สูงวัยมีสุนัขอยู่ใกล้ๆ จะทำให้สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดีขึ้น ความเครียดลดลง แถมยังมีเวลาได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ ดังนั้นการที่ผู้สูงวัยมีสัตว์เลี้ยง อยู่จึงมีประโยชน์มากกว่ามีโทษครับ เพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกสรรให้เหมาะสม

ควรเลือกสัตว์เลี้ยง ให้เหมาะกับสุภาพหากเป็นภูมิแพ้ แพ้ขนสุนัขอาบเลือดเลี้ยงสัตว์ จำพวกปลาแทนหรือ ถ้าหากอยากจะเลือกเลี้ยงสุนัข ก็ควรเป็นสุนัขพันธุ์ขนสั้น เป็นต้นครับข้อที่ 2 เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์มาก่อน หรือเปล่าหากเคยมีประสบการณ์แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าหากท่านไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาก่อนเลย ในช่วงแรกผู้สูงวัยอาจจะต้องปรับตัว พอสมควรเพราะสัตว์เลี้ยง ก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่แพ้คน สัตว์ที่เลือกมาเลี้ยงควรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจ โดยสัตวแพทย์ครับเพราะผู้สูงวัยมีระบบภูมิคุ้มกัน ที่ลดลงกว่าวัยหนุ่มสาว หากสัตว์เลี้ยงในบ้านไม่แข็งแรง หรือมีโรคเรื้อรังอาจจะเป็นสาเหตุทำให้อาการป่วยนั้น สามารถติดต่อมาสู่คนได้

บางครั้งก็อยากเลี้ยงสุนัข 2 ตัว อยากเลี้ยงแมว 3 ตัว เพื่อพวกเขาจะได้มีเพื่อน สำหรับจำนวนสัตว์เลี้ยงนั้น ขอแนะนำให้ศักยภาพของตัวเราเอง เป็นหลักว่าสามารถจะดูแลสัตว์ในหลายๆตัว ในเวลาเดียวกันได้หรือเปล่า ส่วนมากแล้ววิจัยทางการแพทย์ หลายฉบับแนะนำว่าเลี้ยง แค่ตัวเดียวก็พอแล้วครับข้อที่ 5 เตรียมใจรับ กับความสูญเสียครับ เนื่องจากสัตว์เลี้ยงมีอายุขัยเฉลี่ยน้อย กว่ามนุษย์ครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าสัตว์เลี้ยง อาจจะเสียชีวิตไปก่อนเจ้าของทำให้ผู้สูงวัย เกิดความเศร้าเสียใจได้มาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะเตรียมใจไว้ ตั้งแต่แรก ความพร้อมในระยะยาวให้แน่ใจว่า คุณจะสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้ ไปตลอดครับว่า หากท่านรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงแล้ววันนึง เกิดไม่ชอบขึ้นมาไม่อยากได้แล้ว นำเขาไปทิ้งจะเป็นการทำร้ายจิตใจของสัตว์เลี้ยง เป็นอย่างมาก สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ของมนุษย์ความรัก และความเมตตาที่มีระหว่าง การมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม ให้สุขภาพกายและสุขภาพใจ