ผู้สูงอายุจะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ จริงหรือไม่?

ผู้สูงอายุจะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ จริงหรือไม่

หลายครั้งที่เราคงเคยได้ยินผู้สูงวัย คุณตา คุณยาย บ่นว่าไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเลย เพราะกลัวว่าปวดปัสสาวะแล้ว จะกลั้นไม่ได้การที่คน เราอายุมากขึ้นแล้วกลั้นปัสสาวะ ไม่ได้เป็นความจริง หรือไม่ความเข้าใจนี้ ถูกต้องเพียงบางส่วน การที่คนเรากลั้นปัสสาวะลำบาก หรือไม่ได้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติเมื่อร่างกาย เราอายุมากขึ้นครับ เมื่อคนเราอายุมากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

1.การทำงาน ของกระเพาะปัสสาวะเสื่อมลง ในคนไข้บางคนมีการบีบตัว ของกระเพาะปัสสาวะที่ 4 มากเกินไป จนไม่สามารถควบคุมได้ที่

2.กล้ามเนื้อบริเวณทุ่งเชิงกราน หรือรูดเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถหดตัวหรือ คลายตัวได้ตามปกติส่งผล ทำให้กลั้นปัสสาวะได้ยากขึ้น

3.ในผู้สูงอายุ บางคนมีความเสื่อมของ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ส่งผลให้มีปริมาณปัสสาวะ เหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะเสร็จไปแล้ว ปกติก็เลยทำให้เรามีอาการปวดปัสสาวะได้ บ่อยกว่าตอนอยู่ในวัยหนุ่มสาวครับเขาที่

4.พบว่าบ่อยครั้ง ที่เพศชายสูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ส่งผลทำให้มีการปัสสาวะเล็ดได้

5.ผู้สูงวัยมีการสร้างปัสสาวะ ในช่วงเวลากลางคืนมากขึ้น ส่งผลทำให้เราเข้านอนไปแล้ว จะต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยขึ้น อาการที่เกิดขึ้น จากที่ผมได้กล่าวมานั้นนะครับ

บางคนเกิดขึ้นช้า บางคนเกิดขึ้นเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้น อยู่กับสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหลัก ความรุนแรงมีตั้งแต่ปัสสาวะเล็ด ปริมาณน้อย เปื้อนกางเกงไปจนถึงปัจจุบัน ในปริมาณที่มากขึ้น ผู้สูงวัยบางรายอาจจะมีอาการปัสสาวะเล็ดเวลา ไอ หรือ จาม บางคนปวดปัสสาวะแล้วกลั้น ไม่อยู่ร้านออกมาเลยก็มีนะครับส่งผลทำให้เกิดความกังวลใจ และความอับอายเป็นอย่างมาก จนไม่กล้าจะออกไปไหน หากมีอาการดังกล่าวกังวลไป อาการปัสสาวะเล็ดกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่ในผู้สูงอายุ สามารถรักษาและแก้ไขได้