ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาคำร้อง ปมการถวายสัตย์ฯ

login 4 news

ประเด็นเรื่องของการกล่าว คำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของนายกรัฐมนตรี และครม.นี้ ไม่เพียงแค่อยู่ในชั้น การพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้น ยังมีผู้ยื่นเรื่อง อัยการสูงสุดรวมถึงกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรด้วย ต้องการการประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานก็ได้เปิดเผยคำว่า นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันชี้แจง ว่าการกล่าวคำถวายสัตย์นั้น เป็นไปตามครบถ้วน ของกฎหมายทุกประการ ซึ่งวันนี้ก็เตรียมที่จะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าจะยุติเรื่องหรือว่าจะส่งสาส์น ให้วินิจฉัยต่อไป

ที่จริงและประเด็นข้อกฎหมายแล้ว วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินนำ โดยพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับกรรมการ จะพิจารณาประเด็นที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเข้ากล่าว คำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมาว่าจะมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด ว่าจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ความชอบด้วยกฎหมายหรือ ส่งให้ศาลปกครองหรือไม่ โดยผู้ร้องกังวลว่า หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผลต่อการดำเนินการต่างๆ หรือการบริหารราชการแผ่นดินของ ครม.นี้สอบเป็นโมฆะ

โดยแนวทางการเลือกใช้ของผู้ตรวจการมี 2 แนวทาง คือยุติเรื่องไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ต้องมีเหตุผลที่แจ้งต่อสาธารณะได้ หรือจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเพื่อให้ได้สิ้นสุด กระบวนการตามกฎหมาย และต้องรอมติที่ประชุมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การประชุม แต่เบื้องต้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง มาแล้วเขาว่าการกล่าวคำถวายสัตย์นั้น เป็นไปตามกฎครบถ้วนแล้ว

ซึ่งก็เป็นไปตามคำร้องของ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ รัฐธรรมนูญไทยและ นายเพชรทอง เลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนา เพื่อสันติภาพและคำร้องของ นายภาณุ พงศ์ชูรัก นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต่างก็อ้างว่าคำกล่าวคำถวายสัตย์ งานไม่เป็นไปตามเป้าตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 161 ที่บัญญัติไว้ โดยใช้คำที่ไม่ได้กล่าวคือคำว่า ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ รวมถึงคำร้องของ นายธวัชชัย คุณมานะ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ยื่นเรื่องเมื่อวานนี้ ขอให้ตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติ หน้าที่ของเลขาธิการครม.กรณีการดำเนินการผิดพลาด ต่อการถวายสัตย์ของนายกและ ครม. ซึ่งหากพบว่ามีการดำเนินการ ผิดก็ขอให้มีการลงโทษ ตามระเบียบวินัยกับปัญหานี้ต่อไป