ผักที่ไม่ควรทานดิบส่งผลอันตรายต่อร่างกาย

/ April 10, 2018

หลายคนที่ชอบทานผัก รวมทั้งคนที่ควบคุมน้ำหนักทานคลีนนั้น มักจะทานผักหรือสมุนไพรกันสดๆ ซึ่งผักสดนั้นแน่นอนว่าดีต่อสุขภาพเพราะคุมีณค่าทางสารอาหารอยู่ครบไม่สูญเสียไประหว่างทำอาหารผ่านความร้อน แต่ก็ยังมีผักสด ผักดิบ ที่ไม่เหมาะสำหรับบางคนที่อาจมีปัญหาสุขภาพในบางด้าน หรือผักสดบางชนิดอาจที่ทานได้แต่หากทานมากเกินไป อาจสะสมและส่งผลอันตรายสู่ร่างกายของเราโดยที่เราไม่คาดคิด และผักดิบที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายมีดังนี้

การทานผักให้ปลอดภัยและไร้สารตกค้างจากสารเคมี และยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช วิธีลดความเสี่ยง คือการล้างผักให้สะอาด อาจแช่น้ำทิ้งไว้ 10 นาทีส่วนเรื่องของแบคทีเรีย และหากยังให้เชื้อแบคทีเรียต่างๆตาย ก็ให้นำไปปรุงอาหารผ่านความร้อน เชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่จะสลายไปเมื่อผ่านความร้อนที่เหมาะสม