ผักที่ไม่ควรทานดิบส่งผลอันตรายต่อร่างกาย

หลายคนที่ชอบทานผัก รวมทั้งคนที่ควบคุมน้ำหนักทานคลีนนั้น มักจะทานผักหรือสมุนไพรกันสดๆ ซึ่งผักสดนั้นแน่นอนว่าดีต่อสุขภาพเพราะคุมีณค่าทางสารอาหารอยู่ครบไม่สูญเสียไประหว่างทำอาหารผ่านความร้อน แต่ก็ยังมีผักสด ผักดิบ ที่ไม่เหมาะสำหรับบางคนที่อาจมีปัญหาสุขภาพในบางด้าน หรือผักสดบางชนิดอาจที่ทานได้แต่หากทานมากเกินไป อาจสะสมและส่งผลอันตรายสู่ร่างกายของเราโดยที่เราไม่คาดคิด และผักดิบที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายมีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการทานกะหล่ำ ในกระหล่ำมีสารกอยโตรเจนทำหน้าที่ยับยั้งการดูดซึมไอโอดีนทำให้ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนได้น้อยลง ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยด์หรือการทำงานของต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ และในผักที่มีสารที่ส่งผลต่อร่างกายที่มีกอยโตรเจนได้แก่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก หากทานผักควรปรุงผ่านความร้อนจะดีกว่าแต่คนปกติทานได้ไม่มีปัญหา แต่ก็ควรล้างให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากสารพิษที่เจือปน
  • หลีกเลี่ยงการทานถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวเป็นกลุ่มพืชที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชสูง ซึ่งอาจทำให้ตัวถั่วฝักยาวเองดูดซึมสารเหล่านั้นเข้าไป ซึ่งต้องใช้เวลาจนกว่าจะสลายราวๆ 7 วัน อาจได้รับสารปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีต่างๆ ถั่วฝักยาวควรล้างให้สะอาด เอามือถูถั่วฝักยาวซ้ำๆ และอาจต้องมีการแช่น้ำทิ้งไว้ด้วย เพราะเป็นพืชที่มีการดูดซึมสารพิษตกค้าง
  • หลีกเลี่ยงการทานหน่อไม้ และมันต่างๆ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง และหน่อไม้ดิบ อาจมีสารไซยาไนด์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้ สารไซยาไนด์จะสลายหายไปได้ ต้องผ่านความร้อนโดยการต้มนานมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป
  • หลีกเลี่ยงการทานผักโขม กรดออกซาลิกในผักโขมอาจเข้าไปขัดขวางกระบวนการทางร่างกายที่จะดึงแคลเซียม และธาตุเหล็กไปใช้ ควรหลีกเลี่ยงในการทานพร้อมกัน อาจทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียม และธาตุเหล็กได้น้อยลง
  • หลีกเลี่ยงการทานถั่วงอก ถั่วงอกดิบพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอย่าง ซาลโมเนลลา หรืออีโคไล  เมื่อทำการเพาะถั่วงอก ความชื้นและอุณหภูมิของถั่วงอกในการเจริญเติบโต เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเช่นเดียวกัน แต่หากเรานำมาปรุงผ่านความร้อน เชื้อเหล่านี้ก็จะถูกทำลาย เราจึงสามารถทานถั่วงอกได้ปลอดภัยมากขึ้น

การทานผักให้ปลอดภัยและไร้สารตกค้างจากสารเคมี และยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช วิธีลดความเสี่ยง คือการล้างผักให้สะอาด อาจแช่น้ำทิ้งไว้ 10 นาทีส่วนเรื่องของแบคทีเรีย และหากยังให้เชื้อแบคทีเรียต่างๆตาย ก็ให้นำไปปรุงอาหารผ่านความร้อน เชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่จะสลายไปเมื่อผ่านความร้อนที่เหมาะสม