ผลกระทบของนโยบาย ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

login 4 news

ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมองในมุมไหนได้ แต่ว่าถ้ามองในมุมของเรื่องของการคุ้มค่าแบบธุรกิจ หาแน่นอนบ้านด้วย ศักยภาพที่มีนั้นก็คงอาจจะเป็นไปได้ยากด้วย ว่าในเรื่องของคุณค่าที่สุด คนจ่ายในการจัดการศึกษานั้น เข้าไปหาเด็กๆ โดยที่ไม่ต้องทิ้งชุมพลครับ แล้วก็ทำให้กลุ่มท่านใดผ่านในภาคเหนือลุกขึ้นมา เคลื่อนไหวคัดค้านแนวคิดการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตรัง แม้จะมีนักเรียนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เพียง 36 คน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม ชุมชนปกากะญอ ทางทิศตะวันตกสุดของ จังหวัดลำปาง ก็ร้องเพลงชาติไทยและทำกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างตั้งอกตั้งใจ 3 ปีมาแล้ว ที่จิตอาสาทำกิจกรรมปั่นจักรยาน ขบวนผ้าป่าเพื่อการศึกษากรุงเทพ ลำปางระยะทาง 600 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนจ้างครูและสนับสนุนการศึกษา ด้านอื่นๆ เพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้ ไม่ถูกควบรวมกับโรงเรียนอื่น เพราะการเดินทางออกจากชุมชน ห่างไกล ภายในฤดูฝนค่อนข้างลำบาก

โรงเรียนบ้านค้างจ่าย ในตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  โรงเรียนที่เจ้าบ้านคัดค้านการยุบโรงเรียน พวกเขารวบรวมนักเรียนที่ออกไปเรียน นอกพื้นที่ให้กลับมาเรียนในชุมชนอีกครั้ง ทำให้คนเป็น 46 คนรวม ทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนซ่อมแซม อาคารและระดมเงิน กับครูอัตราจ้าง 2 คนจนสามารถ เปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้ง แต่จำนวนครูก็ยังไม่พบชั้นเรียน อัตรากำลังครูเนี่ยก็คือวันที่ 27  ทางสังคมป.5 เทอม 2 ก็มีหนังสือ ส่งให้เราทำเรื่องนะว่าเราขาดตำแหน่งข้าราชการครู ก็คือสอบตำแหน่งแล้วก็พูดในการ 1 ตำแหน่ง ในเมื่อเราเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง เราต้องยอมรับตัวเองว่าเราเป็นชนเผ่า กะเหรี่ยง กะเหรี่ยง ก็ส่วนมากจะด้อยการศึกษาไม่มีความรู้ ทางด้านนี้แล้วทีนี้เนี่ยในฐานะที่หนู เป็นลูกศิษย์เก่าโรงเรียนมาทันใจหนู อยากจะรักษาน้ำใจของเราตั้งเป้ายุบโรงเรียนขนาดเล็ก และควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 150 แห่ง ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยังคงตั้งคำถามจากผู้ปกครอง และเครือข่ายการศึกษา นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก ว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีบริบทและการจัดการบริหาร เฉพาะไม่สามารถจัดการสอน หรือบริหารเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนข้ออ้างเรื่องความไม่คุ้มทุน เห็นว่าไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ แนวคิดว่าการศึกษาหรือเป็นสวัสดิการ ทางสังคมที่รัฐจะต้อง จัดให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน