ปารีณา ยังปฎิเสธตอบคำถามสื่อปมที่ดิน

ปารีณา ยังปฎิเสธตอบคำถามสื่อปมที่ดิน

มีความเห็นออกมาจากกรรมการกฤษฎีกาว่า อำนาจในการพิจารณาคดีที่ดินฟาร์มไก่ ของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ก็คือ อำนาจของกรมป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมระดับผู้นำตัวแทนขององค์กรทั้ง 2 แห่ง

ก็เตรียมที่จะหารือประชุมเรื่องนี้กัน ที่นางสาวปารีณา วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเรื่องนี้ ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนอีกครั้ง นาทีนี้ปริณา ไกรคุปต์ เตรียมตั้งทนายความเพื่อสู้คดีในปมปัญหาที่ดิน 682 ไร่ที่ถูกตรวจสอบต่อเนื่อง ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วไม่ได้บุกแล้ว พร้อมที่จะสู้คดี แต่ว่าในการตอบคำถามต่างๆ มันมีข้อกฎหมายเยอะขนาดนี้

จะมาแถลงข่าวร่วมกับทนายความความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นภายหลัง คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตามคำร้อง ที่ว่าระหว่างกรมป่าไม้ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ สปก.หน่วยงานไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

หลักฐานแจ้งความดำเนินคดี ในกรณีฟาร์มไก่ คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่าการเพิกถอน เขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นเกณฑ์การกำหนดขอบเขตของที่ดิน ที่จะปฏิรูปไม่ได้มีผลเพิ่มถอนสถานะ ป่าสงวนแห่งชาติในทันที และพิจารณากรมป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ดูแลที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมร่วมกันตามขอบเขตอำนาจของแต่ละหน่วยงาน

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้ ถูกส่งกลับสู่หน่วยงานทั้ง 2 แห่งแล้ว นำไปสู่การแจ้งเตือนจากบุคลากรในรัฐบาล และนางสาวปารีณาดำเนินการ ส่งมอบที่ดินคืนให้สมบูรณ์ตามกฎหมาย

ย้อนกลับไปการแถลงข่าวของกรมป่าไม้ เมื่อต้นเดือนธันวาคมปีก่อน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี เปิดเผยว่ามอบพื้นที่ให้ สปก. ดูแลตั้งแต่ปี 2536 รปภ. สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นหรือป่าไม้เข้าตรวจสอบแจ้งความร้องทุกข์แทนได้ นางนันทนา บุณยานันต์

กรมป่าไม้กล่าวระหว่างการแถลงครั้งนั้นว่ากรมป่าไม้ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนสอดคล้อง กับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่คณะทำงานด้านกฎหมายของกรมป่าไม้ กำลังศึกษารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และอธิบดีกรมป่าไม้จะนัดหารือกับเลขาธิการ สปก. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินคดี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอีกครั้ง