ปัญหาคุณภาพอาหารกลางวัน ของโรงเรียนต่างๆ

login 4 news

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้เล่าถึงปัญหาอาหารกลางวัน ไม่มีคุณภาพ และไม่เพียงพอที่เกิดขึ้นกับนักเรียน บางชั้นเท่านั้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นป.1 แต่ว่าตัวเองไม่เคยพบปัญหานี้ และสามารถเติมอาหารได้ตลอด ส่วนรสชาติอาหารก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวัน หลังจากที่เกิดปัญหาก็ทำให้ผู้ปกครองต้องคอยติดตาม ถามไถ่ลูกหลานเกี่ยวกับอาหาร ในแต่ละวันผู้ปกครอง บางคนก็ให้เงินค่าขนมมากขึ้น สำหรับซื้อขนมร้านอาหารในช่วงพักเที่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกหลานกินอิ่ม ขณะที่ตัวแทนผู้รับเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ก็ชี้แจง ว่าทำอาหารตามเมนูที่กำหนดมีคุณภาพ และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน พร้อมให้ตรวจสอบการตักแบ่งอาหาร ของนักเรียนในแต่ละวันและบางวันปล่อย ให้นักเรียนตักอาหารกันเอง

ซึ่งที่ผ่านมา ทางบริษัทไม่เคยได้รับแจ้งว่าอาหารไม่เพียงพอ ถามอยู่ว่าอาหารตรงไหนบ้างที่ไม่พอส่วนไหนมั่งคือ เราจะได้เพิ่มมาอีกใช่ไหมไม่เห็นส่งข่าวอะไร เพราะว่าพี่คิดไปแล้วนะ ว่าที่ทำไปแล้วตอนนี้น้ำมันมันมัน มันมากมากพอที่จะดูแลเด็กตรงนั้น แล้วก็เหลือให้กูกินทุกวันด้วย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมทั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราชทั้ง 9 แห่งแล้ว

เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ สำหรับโรงเรียน ในแต่ละพื้นที่เลยก็ว่าได้ในเรื่องของอาหารกลางวัน ที่มักจะพบกันได้บ่อย ถึงความที่ไม่มีคุณภาพของอาหาร หรือสิ่งอื่นๆก็ตามที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน แล้วว่าอาหาร ในสมัยที่เรายังเรียนอยู่หรือที่เรายังเป็นของโรงเรียนนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยได้รับการใส่ใจเท่าไหร่ และเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องดูแลเอาใจใส่ และควรที่จะแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะการที่มีอาหารดี ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดี สำหรับพัฒนาการและคุณภาพของเด็กๆ อีกด้วย