ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า

login 4 healty

(รูปจาก weheartit)

เรื่องของ โรคซึมเศร้า เป็นเรื่องที่หลายคนละทางวงการแพทย์ก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ว่าสาเหตุหลักนั้นเกิดจากอะไรเพราะสภาวะของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีหลายสาเหตุ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโรคนี้เกิดจากสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่สามารถบังคับจิตใจหรือเจอปัญหาหนักหนักแล้วรับไม่ได้ และยังมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ทางครอบครัวปล่อยปละละเลยหรือตามใจจนเกินไปเมื่อโตขึ้นก็ไม่สามารถรับความจริงหรือแบกรับปัญหาต่างๆ ได้ซึ่งจริงๆ แล้ว สาเหตุเกิดอาการของโรคซึมเศร้านั้นมีสาเหตุหลักอยู่ 3 ประการที่จะทำให้ป่วยเป็นโรคนี้

กรรมพันธุ์ ถือเป็นสาเหตุหลักที่สามารถทำให้เกิดอาการของภาวะโรคซึมเศร้าได้ โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลายครั้งเพราะโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้และกลับมาเป็นใหม่ได้อีกเช่นกัน

สารเคมีในสมองที่หลั่งผิดปกติ โดยเฉพาะสารเซโรโทนิน และ นอร์เอพิเนฟริน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเกิดสภาวะโรคซึมเศร้า โดยมีการวิจัยจากทางการแพทย์รองรับว่าเป็นปัจจัยหลักของผู้ป่วยโรคนี้และต้องรับประทานยาต่อเนื่องเพื่อให้ระดับสารเคมีอยู่ในภาวะปกติ

ลักษณะนิสัยของผู้ป่วย ก็มีส่วนด้วยเช่นกันเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีภาวะของโรคซึมเศร้านั้น จะรู้สึกผิด และโทษตัวเอง หรือ บางคนอาจจะมองโลก มองสังคมคนรอบข้างเปลี่ยนไป และส่วนมากในเวลาปรกติจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบ และเมื่อมีปัญหาเข้ามาก็จะเกิดสภาวะนี้ได้ง่าย

หวังว่าเรื่องราวสุขภาพวันนี้จะทำให้หลายคนเข้าใจสภาวะการเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและไม่เข้าใจผิดเพราะทุกวันนี้ในกระแสของโลกโซเชียล มีการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคนี้ในหลายประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องของการเลี้ยงดูหรือสภาวะทางอารมณ์ซึ่งเราบอกได้เลยว่าเราไม่รู้ว่าใครจะป่วยเป็นโรคนี้ได้บ้างเพราะเรื่องของสมองเป็นอะไรที่ทับซ้อนแม้แต่วงการแพทย์เองก็ยังหาคำตอบให้เราไม่ได้