ปลอดภัยมากแค่ไหนกับระบบ Virtual Private Network(VPN)

/ November 16, 2018

login 4 IT

VPN หรือชื่อเต็มที่ว่า Virtual Private Network (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) เป็นฟังก์ชันที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับส่งข้อมูลได้ปลอดภัยในระดับหนึ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตเหมือน กับการใช้แผ่นกระจกใส วางกั้นเส้นทางการใช้งานด้านอินเตอร์เน็ต ถามว่ามันสามารถมองเห็นข้อมูลการรับส่งไหม ผมจะตอบว่าสามารถเห็นการรับส่งข้อมูลแต่มันจะติดตรงที่เครือข่ายตัวเสมือน นั้นคือการใช้งานที่ในรูปแบบที่จำเฉพาะการใช้งานในตัวเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะถ้าผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลจากภาพนอกก่อนถึงอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน คุณก็สามารถส่งข้อมูลออกผ่านจุดVPN ในอุปกรณ์ก่อนที่จะออกไปในสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อรับส่งข้อมูลโต้ตอบกันส่วนที่ผมจะพูดถึงนั้นคือ อุปมาอุปไมยในเชิงเปรียบเทียบที่ว่า ทำไมจุดป้องกันความปลอดภัยในรูปแบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ในชุดฟังก์ชันป้องกันการเข้ารหัสแต่ที่แท้จริงมันเป็นแค่จุดที่ยืดเวลาของแฮกเกอร์ หรือผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็ตามด้วยเหตุนี้ผมจึงสามารถเปรียบเสมือนแผ่นกระจกที่วางกันในอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เพื่อป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ถ้ามีคนสงสัยว่าทำไม Virtual Private Network เป็นฟังก์ชันที่สร้างขึ้น แล้วทำไมต้องเรียกว่า ฟังก์ชัน ผมก็จะอ้างอิงถึงรูปแบบสมการ สำหรับขึ้นตอนการสร้างรหัสผ่านเป็นชุดๆ ขึ้น อาทิเช่น 1+3=13 ถ้าตามวิธีทางคณิตศาสตร์ 1 + 3 จะต้องได้คำตอบเท่ากับ 4 แต่ฟังก์ชัน จะเป็นเหมือนกลไก วิธีและขั้นตอน ที่จะไม่ให้ข้อมูลคำตอบนั้นออกมาเท่ากับ 4 แต่จะเป็นชุดขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลลัพธ์ให้เดาหรือคาดการได้ยากเพื่อดึงเวลาของโปรแกรมที่ถูกเขียนและสร้างมาจากผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อคำนวณหาผลลัพธ์ใน Virtual Private Network บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ได้ คำตอบที่คุณตั้งคำถามไว้ ตามที่ผมได้ ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นคือ 1+3=13 และถ้าบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีนั้น คาดเดาคำตอบถูกว่าผลลัพธ์เท่ากับ 13 อุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ใช้ VPN เป็นชุดป้องกันในระดับหนึ่งก็จะไม่มีความหมายสำหรับการเข้าข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เอง (Hoesez Redz อธิบาย)

7 อันดับสำหรับการเช่าซื้อพื้นที่เซริฟเวอร์ เพื่อใช้บริการ Virtual Private Network ระดับโลก
1. NordVPN
2. Strongvpn
3. IPVanish VPN
4. Purevpn
5. TunnelBear VPN
6. ซ่อน My Ass VPN
7. CyberGhost VPN