ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ จ.สกลนคร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

login 4 news

ผู้รับเหมาเร่งถมดิน บริเวณหัวงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ ลำน้ำพุงน้ำก่ำ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ เมื่อเดือนมกราคมภายใต้งบประมาณ 2000 100 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตเมืองสกลนคร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานกว่า 700 ไร่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง น้ำต่ำ ของกรมชลประทานเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมใหญ่ จังหวัดสกลนครเมื่อ 2 ปีก่อน โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญ ก็คือปริมาณน้ำจากลำน้ำพุงรายปีเติมน้ำ ในหนองหารก็ทำให้เกิดน้ำท่วมกว่า 2 เมตร ในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน และหากโครงการนี้ก่อสร้างเสร็จ ก็จะทำให้น้ำที่ไหลไปเติมในหนองหาน ลดลงกว่าร้อยละ 40 แล้วก็เปลี่ยนเส้นทางไหลไป ลงลำน้ำก่ำเพื่อระบายลงแม่น้ำโขง เร็วขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่าง เก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งของจังหวัดสกลนคร

เขื่อนน้ำพุงมีปริมาณน้ำ อยู่ที่ 34 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 16 คืนน้ำอุ่น มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 245 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 47 และหนองหาน มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 145 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 54 ของน้ำ ที่ใช้การได้ชลประทานสกลนคร ระบุว่าช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ก็คาดการณ์ว่าจะมีพายุอีกอย่างน้อย 2 ลูก จึงเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการน้ำ ให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 จะสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ อย่างเพียงพอค่ะว่าจะเกิดน้ำท่วม เหมือนปีที่แล้วนะครับแนวโน้มน่า จะเป็นไปทางแรงมากกว่าจะถึงอย่างไรก็แล้วแต่ เราก็ไม่ประมาทในการเตรียมรับสถานการณ์ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำหลักเมืองต่างๆ เราก็ได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ เหนือไปอยู่ตามจุดเสี่ยงต่างๆ

เช่นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราไปวางไว้บน และอย่างเช่นในเขตใกล้บริเวณหนองหาน ที่หนองสนมของสกลนครแล้วก็ ที่บ่อบำบัดน้ำเสียเราไปปล่อยวางหมดแล้ว พร้อมที่จะสูบถ้าเกิดเหตุการณ์ อย่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็กกว่า 250 แห่งความเชื่อเขาภูพาน ส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาระดับกักเก็บที่ 300 ถึง 500 ลูกบาศก์เมตร หรือปริมาณร้อยละ 50 ของความจุ ซึ่งในช่วงนี้ก็ได้ระบายน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะการทำนาปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร