ประโยชน์ของการสลับยางรถยนต์

login 4 news

การสลับยางอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางคุณ จะทำให้ดอกยางเสื่อมอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ โดยข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์แก่คุณ ซึ่งจะอธิบายความหมายและระยะเวลาของการสลับยาง อีกทั้งความแตกต่างของรถที่ขับเคลื่อน ว่าควรสลับแบบไหนถึงจะใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

1.การสลับยางคืออะไร การสลับยางหมายถึงการเปลี่ยนยางให้ไปอยู่ในตำแหน่งอื่น ก็เพื่อทำให้ดอกยางหรือหน้ายางเกิดความเสื่อมแบบสม่ำเสมอกัน

2.ระยะเวลาของการสลับยาง ระยะการใช้งานของรถจะเป็นตัวบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณสมควรจะสลับยาง โดยทั่วๆไปแล้วการสลับยางที่ทางศูนย์ตั้งไว้ คือทุกๆ 6เดือน หรือ 10,000 กม.แล้วแต่ว่าอะไรมาถึงก่อน ตามมาตรฐานของศูนย์เช็ค

3.การสลับยาง สำหรับรถจะแตกต่างกัน หลักของการสลับยางนั้น จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการใช้รถของคุณ และประเภทรถของคุณ โดยรถจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทขับเคลื่อน 2ล้อ และ ประเภทขับเคลื่อน 4ล้อ แต่ละประเภทนี้จะมีวิธิสลับที่ไม่เหมือนกัน

3.1 สำหรับรถขับเคลื่อน 2ล้อ
-ขับเคลื่อนล้อหลัง เวลาสลับ ให้นำยางหน้ามาไว้ข้างหลังโดยสลับข้างกัน ส่วนยางหลัง ให้เปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งข้างหน้าแทน โดยไม่ต้องสลับฝั่งกัน
-ขับเคลื่อนล้อหน้า เวลาสลับ ให้นำยางล้อหน้าไปตำแหน่งหลัง ฝั่งเดิม เช่น ขวาหน้าก็ย้ายไปอยู่หลังขวา ส่วนยางล้อหลัง ย้ายขึ้นไปอยู่ข้างหน้าแทน โดยจะสลับฝั่งกันหลังซ้ายจะขึ้นมาอยู้ขวาหน้าแทน
3.2 สำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ
-รถขับสี่ล้อที่ใช้ยางชนิดที่มีดอกยางเดี่ยวกัน จะมีลายดอกยางพิเศษ และแก้มยางที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวบ่งบอกว่ายางเส้นนี้สมควรอยู่ข้างไหนของล้อรถ แต่ส่วนใหญ่จะสลับแค่หน้าหลัง หลังไปหน้าแค่นั้นเอง
-สำหรับยางขับ 4 ล้อธรรมดา เวลาสลับยาง ยางคู่หน้าและคู่หลังจะสลับฝั่งกันหมด ซึ่งตำแหน่งหน้าสลับไปตำแหน่งหลัง โดยสลับฝั่งกัน ซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย