ประเมิน 1 เดือนโครงการรับยาที่ร้านยา

ประเมิน 1 เดือนโครงการรับยาที่ร้านยา

หลังจากที่ทดลองโครงการ ลดความแออัดของหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติหรือ การที่ให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์บัตรทองใน 4 กลุ่มโรคหลักก็คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช และหอบหืด สมัครใจเข้าร่วมรับยาใกล้บ้านได้ เป็นเวลา 1 เดือนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าว

ภายหลังจากประชุมติดตามความคืบหน้า ของโครงการนะครับ วันนี้เป็นช่วงทดลอง 1 เดือนแรก ว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร ต่อการให้บริการประชาชน เพราะต้องการให้เกิดการกระจายการรับยาไปยังร้านขายยา รายย่อยในพื้นที่ไม่ให้กระจกตัว เฉพาะร้านขนาดใหญ่ ที่มีหลายสาขาเท่านั้นเชื่อว่าในอนาคต จะมีโรงพยาบาลและร้านขายยา เข้าร่วมโครงการมากขึ้นครับ

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับว่ายังมีปัญหาเรื่องการเตรียมการของบางโรงพยาบาล จะหากมองภาพรวม ถือว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับ มากถึงร้อยละ 90 ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง มารับยาที่โรงพยาบาล ซึ่งใช้เวลานานหลายชั่วโมง และเชื่อว่าประมาณ 6 เดือนหน้า จะเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ตัวเลขภาพรวมและยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน

เนื่องจากอยู่ระหว่างการตัดสินใจ ของผู้ป่วยและการจ่ายยา ตามรอบของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ตรงกับที่ระบุว่ามีโรงพยาบาลเข้ามาร่วม 45 แห่งร้านขายยา ขอยาหนึ่งจำนวน 403 แห่งและมีผู้ป่วยเข้าร่วม โครงการ 4 หมื่นคน นอกจากนี้เตรียมหารือกับหน่วยงานอื่น

เพื่อขยายโครงการไปยังสิทธิ์ ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการและการสอบถามกรมบัญชี กลางถึงระเบียบ การนำยาออกจากโรงพยาบาลไปไว้ ที่ร้านขายยาได้รับการยืนยันว่า สามารถทำได้เป็นข้อยกเว้นครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่จะต้องทำการประเมินอีก 1 เดือนต่อไป ในเรื่องของการโครงการรับยาที่ร้านยา ที่เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่จะช่วยลดความแออัด ในโรงพยาบาลรัฐได้เป็นอย่างดีด้วย นะต้องรอต่อไปว่าโครงการนี้ จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน และทำไปวิเคราะห์หรือใจกันต่อไป