ประสบปัญหาน้ำน้อย ที่เขื่อนอุบลรัตน์

login 4 news

ตอนนี้สภาพน้ำ ในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่น้ำใช้การได้ของเขื่อน ไม่มีแล้วนะครับ ทางเขื่อน ต้องใช้น้ำก้นอ่างแล้วกว่า 9 ล้านลูกบาศก์เมตร จากทั้งหมด 572 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อที่จะส่งให้กับระบบชลประทาน ทำให้ตอนนี้นะครับการใช้น้ำ มันติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.4 เก้าครับ โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น เขาก็บอกนะครับว่าดูปริมาณน้ำทั้งหมด ในเขื่อนก็ยังถือว่ามีปริมาณมากนะครับเพราะว่าสภาพเดือนนั้น มีลักษณะแบนราบและกว้าง จึงสามารถนำน้ำพ่นออกมาใช้ได้ โดยเตือนนะ มีการระบายน้ำวันละ 500 ลูกบาศก์เมตร เน้นเพื่อการผลิตประปา ซึ่งก็เพียงพอ สำหรับการผลิตประปาเขตเมืองขอนแก่น ไปจนถึงสิ้นปีนี้และคาดว่าในเดือนสิงหาคม จนถึงเดือนตุลาคมนี้ จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมน้ำในเขื่อนครับ ซึ่งวันนั้นที่เหลืออยู่ วันนี้เนี่ย 572 ล้านปัญหา เนี่ยนะครับว่าเรามีน้ำเพียงพอ

สำหรับเรื่องของการอุปโภคบริโภค เรื่องของการรักษาระบบนิเวศตลอดไป เลยนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับ ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆทั้งนี้นะครับ ผู้อำนวยการชลประทานขอนแก่น ก็ยืนยันนะครับว่าน้ำข้นอ่างเขื่อนอุบลรัตน์ อาจจะเพียงพอ สำหรับผลิตภัณฑ์ตาแต่ว่าไม่สามารถจัดสรร ให้กับภาคการเกษตรในเขตชลประทานกว่า 200 ไร่ได้นะครับ สำหรับ ที่เกิดขึ้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ก็อธิบายนะครับว่าปริมาณน้ำที่ลดลง ก็มาจากฝนที่ตกน้อยกว่าปกตินะครับ และการปลูกพืชฤดูแล้ง ก็เกินกว่าแผนที่กำหนดไว้เมื่อแล้งที่ผ่านมา ด้วยลูกค้าที่การนะครับ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ ว่า สนช.ก็บอกว่าขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ บริเวณตอนบนของประเทศนั้น มีน้ำกับเก็บไว้น้อยกว่าร้อยละ 30 ถึง 18 แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ 4 แห่งภาคอีสาน 7 แผ่นภาคกลาง 4 แห่งและภาคตะวันออก 3 แผงนะครับ

จะว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำ เป็นพิเศษนะครับก็คือที่ของลุ่มน้ำชี แถวจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นยโสธรร้อยเอ็ดแล้ว ก็ลุ่มน้ำมูลนะครับแถวตั้งแต่ นครราชสีมา มหาสารคามรวม ถึงแถวบุรีรัมย์ศรีสะเกษด้วย เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแถวๆ นี้ ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับว่าทำให้หลายพื้นที่ นั้นมีปริมาณน้ำในน้อยแต่ว่าก็มี ข่าวที่น่าดีใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุคาดการณ์ ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคม และการกระจายตัวของ ผมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของพายุนั้นเข้ามาได้บ้าง 1-2 ลูกนะครับ

แต่ว่าสถานการณ์ฝนที่ตกน้อยในตอนนี้ เขาก็เลยมีความจำเป็นเหมือนกันที่ อาจจะต้องใช้นะพื้นที่ทหารให้มากขึ้น กว่าเดิมและอาจจะต้องกำหนดพื้นที่ปลูกพืช ฤดูแล้งล่วงหน้ากันได้เลยนะครับ เพื่อเป็นการกำกับดูแลการใช้น้ำ ให้เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม