บริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไป ได้รับสิทธิ์พิเศษตามนี้

เราทุกคนรู้อยู่เสมอว่าถ้าเป็นข้าราชกาลนั้นจะมีสิทธิพิเศษหลายอย่างมากในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้ยืมเงิน ออกรถใหม่ ซื้อของ ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ รวมไปถึงการใช้สิธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรี แต่รู้ไหมว่าคนธรรมดาอย่างเราๆ ก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีได้เหมือนกัน บอกเลยว่าเรื่องนี้ทั้งหมอ พยาบาล และ จนท. ก็ไม่รู้ว่ามีสิทธิแบบนี้ด้วย

วันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์ให้คนบริจาคโลหิตเยอะๆ เกิน 24 ครั้งให้ได้รู้ใครผ่านเกณฑ์ก็จะได้สิทธิการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการ (ง่ายๆคือแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ยกเว้นส่วนเกินค่าห้องพิเศษเท่านั้น)
สิทธิพิเศษสำหรับผู้บริจาคโลหิต

– ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษได้ ไม่เกินร้อยละ 50
– ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 16 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล + ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร ได้ร้อยละ 50
– ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 24 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 100% + ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร ได้ร้อยละ 50
– ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ ตรวจวิเคราะห์สารเคมีในโลหิตได้ เช่น ตรวจหาน้ำตาล , ไขมัน , การทำงานของตับ , การทำงานของไต ฯลฯ โดยผู้บริจาคโลหิตสามารถใช้สิทธิ์ได้ปีละ 1 ครั้ง

เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาจะได้ลดอัตราค่าห้อง ค่าผ่าตัด ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด และเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้ลดอัตราค่าห้องร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด(ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข) หลักฐานที่สมาชิกสภากาชาดไทยจะต้องนำไปแสดงในการขอรับการรักษา
พยาบาลต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ประกาศนียบัตรของสมาชิกประเภทนั้นๆ และถ้าเป็นสมาชิกสามัญประจำปีต้องมีใบเสร็จรับเงินไปแสดงได้อีกด้วย