นายกรัฐมนตรี เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อุบลฯ

login 4 news

สถานการณ์น้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมผู้ที่ประสบภัย พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ และกำลังเป็นช่วงเวลาที่คุณตั้งคำถาม ถึงแนวทางการทำงานของภาคเอกชน และภาครัฐบาล ในการส่งความช่วยเหลือ ไปถึงผู้ประสบภัยและแนวทาง ในการดูแลคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วย ชาวอุบลราชธานีที่มาต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในเยี่ยมผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพลอำเภอวารินชำราบ

จึงมีผู้ประสบภัยมาพักหนึ่งเกือบ 500 ครัวเรือนกว่า 1,800 คนอ่อนลงเรือสำรวจความเสียหายของเยี่ยมผู้ประสบภัยที่บ้านกุดชุม ซึ่งถูกน้ำท่วมมานานกว่า 2 สัปดาห์ นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งจะทำเป็นขั้นตอนส่วนเงิน ที่รับบริจาคจะมีหลักเกณฑ์ ในการช่วยเหลือและขอให้ประชาชน มีกำลังใจต่อสู้กับภัยธรรมชาติ

หลายคนอาจจะบอกว่ายังไม่มีรายงาน แบ่งออกมาพร้อมกับการปฏิบัติภารกิจ ของนายกรัฐมนตรี ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยสร้างความดีใจ ให้กับชาวบ้านที่มาต้อนรับชาวบ้าน ต้องการให้รัฐบาลผ่อนปรนระเบียบการช่วยเหลือ ในปัจจุบันผู้ประสบภัย ที่ไม่มีบ้านเลขที่จะไม่ได้รับการเยียวยา หรือชดเชยจากภาครัฐหลังน้ำลด ไม่มีอะไรให้ช่วยเหลือหลังน้ำลด ส่วนลดที่มีมันก็ไม่เท่าไหร่

แต่บ้านเลขที่ไม่มีจะได้ รับการช่วยเหลือไหมก็อยาก ให้นายกช่วยเหลือครอบครัว ที่ไม่มีบ้านเลขที่แต่มีบ้านอยู่ ในถุงยังชีพก็ไม่ได้ไม่มีบ้านเลขที่นี่ แหละเริ่มเริ่มไม่ได้ แต่หลังน้ำท่วมเป็นอยากอยากช่วยอยากให้รัฐบาลช่วย จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 11 อำเภอ 95 ตำบล 846 หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนกว่า 3,000 คนและมีผู้อพยพกว่า 2 หมื่นคน แนวโน้มระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่อง แต่ยังต้องเฝ้าระวังในอีก 5 อำเภอเมือง อุบลราชธานี วารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ ตาลสูง และพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นเส้นทางการระบายน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง