นักวิชาการ เตรียมจับตาเสถียรภาพรัฐบาล

login 4 news

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดี เวลลอปเม้นท์ มองว่ารัฐบาลใหม่ควรหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทันที โดยเฉพาะธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ และมาตรการควบคุมสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมาตรการที่ควรนำมาใช้ในการลดค่าจดทะเบียน การโอนและลดค่าจดจำนองหรือร้อยละ 0.01 เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศได้ทันที และครอบคลุมถึงกลุ่มอสังหา ที่คนซื้อมากคือช่วงราคาตั้งแต่ 2-3 ล้านบาท หรือ 3 ถึง 5 ล้านบาทที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของตลาดทั้งหมด ซึ่งจะต่างจากมาตรการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปก่อนหน้านี้ ที่ช่วยเหลือเฉพาะมูลค่าต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 และไม่ได้มีผลต่อเศรษฐกิจมากนัก ทำงานก่อนจริงๆมีในอุตสาหกรรมน้อยมาก คือปัจจุบัน ตามร้านนี่ยังมาไม่ถึง 10% ของเลยมาเก็บรวมนัก แสดงว่าถ้าจะช่วยก็ช่วยได้แค่ไหน อิมแพคมีแค่นั้นแหละลองคิดดูว่าถ้ามีเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะ บ้านตามร้านมูลค่ามันน้อยอยู่แล้ว เพราะมันแค่ร้านเดียวและมีจำนวน market Share น้อยอีกแล้วว่า Impact รวมนี้ก็ไม่เยอะเลย ดังนั้น จึงเรียนถามว่าดีไม่ดีอาจจะออกมา จะถามว่าถ้าจะแก้ตัวองค์รวมไฟล์ไปกลับบ้าน ในระดับราคาที่มากขึ้นขณะที่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอว่าต้องการเห็นรัฐบาลชุดใหม่ แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ภาคเอกชนในการบริหารงานของรัฐบาล มากขึ้นและจะขอติดตามการทำงาน ของรัฐบาลอย่างน้อย 6 เดือน

เพื่อดูว่าจะมีเสถียรภาพ หรือมีการบริหารจัดการที่ดีหรือ ไม่การประเมินว่านักลงทุนจะขยายการลงทุน เพิ่มเติมได้หรือไม่ต้องตัดผมชายภาครัฐนักวิชาการอิสระ ด้านเศรษฐกิจและการเมือง มองว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังรอดูท่าทีการบริหารงาน และความมีเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่ ก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนั้น รัฐบาลควรต้องเร่งเดินหน้านโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เศรษฐกิจไม่ชะลอตัวลงไปมากกว่านี้ เพราะการส่งออกปีนี้มีโอกาสติดลบ และควรเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนการแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ามาชดเชยรายได้ จากการส่งออกที่หายไป