ธนาคารโลกระบุ GDP ไทยเดือนตุลาคม 2561 ต่ำสุดในภูมิภาคอาเซียน

login 4 news

ธนาคารโลก ออกมาระบุว่า เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยทางการเติบโตของเศรษฐกิจสูงถึง 5.4 เปอร์เซ็นต์ โดยประเทศกัมพูชาคือประเทศที่มีจีดีพีขยายตัวมากที่สุดที่ 7 เปอร์เซ็นต์  ธนาคารโลก หรือ “World Bank” ออกมาระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ฉบับล่าสุดเดือนต.ค. 2561 โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นไปในทิศทางบวก แม้ว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะไม่หนุนให้เติบโตก็ตาม เนื่องจากตัวเลขจีดีพีในปีนี้มีค่าเฉลี่ยการเติบโตที่ 5.4 เปอร์เซ็นต์

ประเทศกัมพูชาคือประเทศที่มีตัวเลขทางการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดที่ 7 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประเทศไทยมีตัวเลขทางการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 4.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งรั้งอันดับสุดท้ายในประเทศเขตภูมิภาคอาเซียน สำหรับอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2561 มีดังต่อไปนี้ อันดับหนึ่งคือประเทศกัมพูชา มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 7 เปอร์เซ็นต์, ตามมาด้วยประเทศเวียดนามที่ 6.8 เปอร์เซ็นต์, ประเทศลาว 6.7 เปอร์เซ็นต์, ประเทศฟิลิปปินส์ 6.5 เปอร์เซ็นต์, ประเทศพม่า 6.2 เปอร์เซ็นต์, ประเทศอินโดนีเซีย 5.2 เปอร์เซ็นต์, ประเทศมาเลเซีย 4.9 เปอร์เซ็นต์ และอันอันดับสุดท้ายคือประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 4.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

โดยการจัดอันดับดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมกับประเทศสิงคโปร์, ประเทศบรูไน และประเทศติมอร์-เลสเต โดยสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวต่ำที่สุดในเดือนตุลาคมปี 2561เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศอื่นๆ คือ การส่งออกที่เกิดการชะลอตัวลง เนื่องจากมีปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกกดไว้ และถึงแม้ว่าตัวเลขการบริโภคของภายในประเทศจะยังเป็นไปในทิศทางบวก แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนตัวเลขการส่งออกที่เกิดการชะลอตัวได้