ทีดีอาร์ไอ ระบุว่าไทยติดอันดับ 6 ขยะทะเลโลก

login 4 ball

จากปัญหาขยะทะเล ที่ส่งผลให้สัตว์ทะเลตาย เช่น พะยูน วาฬ เต่าทะเล ซึ่งจากการกินขยะพลาสติกทำธงชาติไทยก็ได้ ว่าจ้างสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย tdri ศึกษาที่มาของขยะทะเลสมเกียรติตั้งกิจวานิชย์ สถานที่มีอายุระบุว่าจะต้องศึกษาพบว่า ปริมาณขยะทะเลเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบ 10 ปีจากปี 2510 มีปริมาณขยะสีน้ำตาลเพิ่มเป็น 1 ล้านตันในปี 2562 โดยใช้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศ ที่ทิ้งขยะทางทะเลมากที่สุด สำหรับขยะพลาสติก ที่พบในทะเลส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 11.7 กล่องโฟม ร้อยละ 99.99 หลอดดูดร้อยละ 5 จุด 18.6 ของอาหาร แต่ละ 8.8 ขวดแก้วร้อยละ 7.5 และขวดพลาสติกร้อยละ 0.2

โดยส่วนใหญ่ก็มา จากการท่องเที่ยวชายหาด ที่ไม่มีการทิ้งขยะให้เป็นที่ ร้านอาหารบริเวณชายหาดริมแม่น้ำทิ้งขยะลงแม่น้ำ และการฝังกลบที่ไม่ถูกวิธีแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นหากไม่เร่งแก้ไข ก็จะเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศกระทบ ต่อระบบนิเวศกระทบการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาเที่ยว ขณะเดียวกัน ก็จะกระทบต่อสุขภาพด้วย เพราะเมื่อสัตว์น้ำ จึงขยะพลาสติกเข้าไปรูปผู้บริโภค ตามไปกินก็จะมีสิ่งปนเปื้อน จากขยะพลาสติกที่เป็นไมโครพลาสติก แบ่งรัฐบาลกวนประสาท เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ดูการออกกฎหมายบังคับ เลิกการใช้โฟม เพราะเป็นวัสดุที่ใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าๆ ที่จะย่อยสลายได้

ซึ่งเป็นพลาสติกนั้น ก็ควรบังคับเก็บเงินจากผู้บริโภค ไม่มีต่างประเทศประกาศค่าสมัคร จ่ายที่ห้องต่างๆ เพื่อแทนคำนั้นก็เห็นว่ายังไม่เพียงพอ เพราะมีเพียงบางวันเท่านั้น บ้านรองศาสตราจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่าพระเจ้าทรงนำผลการศึกษา และข้อเสนอการใช้มาตรการเข้าสู่ ที่ประชุมหอการค้าใหญ่ทั่วประเทศ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะเดียวกันก็จะมีมาตรการรณรงค์ลด การใช้ขยะพลาสติกกล่องโฟม และมีการแยกขยะและต้องมีการแยกขยะ ภายสมาชิกหอการค้ากว่า 1 แสนราย กระทรวงศึกษาธิการนั้น จัดทำหลักสูตรให้ความรู้แก่ นักเรียนในการแยกขยะด้วย