ทำงานหนักเกินไปเสี่ยง “โรคหลอดเลือดสมอง”

login 4 health

(รูปจาก See Doctor Now)

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพวันนี้ เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกสำหรับคนที่ทำงานหนักหรือเรียกได้ว่างานเราอยากจะบอกคุณว่าคุณอยู่ในภาวะความเสี่ยงของโรคหลายหลายชนิด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเพราะหากคุณทำงานหนักจนละเลยสุขภาพคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้ง่าย ซึ่งหากคุณไม่ระมัดระวังและหาเวลาพักผ่อนคุณมีอันตรายถึงชีวิตโดยเฉียบพลันซึ่งสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้างนั้นมาดูกัน

แขนขาอ่อนแรง หรือมีอาการชาครึ่งซีก สูญเสียการทรงตัว มองเห็นภาพไม่ชัดหรือเห็นเพียงครึ่งหนึ่ง และอาจจะเกิดอาการมองภาพไม่ชัดจากดวงตาทั้งสองข้างหรือข้างเดียว รวมถึงการเห็นภาพซ้อน ลิ้นแข็งพูดไม่ชัด กลืนน้ำและอาหารได้ลำบาก หรือมีอาการปากเบี้ยว รวมถึงอาการพูดไม่รู้เรื่องนึกคำไม่ออก อาการบ้านหมุนปวดศีรษะรุนแรงบังคับแขนขาไม่ได้หรือเกิดอาการหลงลืมเฉียบพลันรวมทั้งหมดสติ

อาการเหล่านี้ คือ สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งอาการของโรคหลอดเลือดสมองนั้นจะมีทั้งหลอดเลือดสมองตีบและหลอดเลือดในสมองแตกซึ่งเกิดจากภาวะความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการทำงานหนัก ดังนั้นหากคุณอยู่ในข่ายของคนบ้างานเราแนะนำหรือว่าคุณควรหาเวลาพักผ่อนและลดอาการเครียดเพื่อที่จะลดภาวะความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ ที่สำคัญคุณควรหาเวลาตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อเช็คภาวะความเสี่ยงจากโรคต่างๆ หากมีอาการผิดปรกติจะได้รักษาได้ทันท่วงที