ถ้าค้างค่าปรับ จะต่อภาษีรถไม่ได้ เริ่มใช้ 1 ตุลาคมนี้

login 4 news

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับใช้กฎหมาย ที่ไม่ออกป้ายวงกลมที่เป็นหลักฐาน การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ให้กับรถที่ถูกออกใบสั่งจราจรแล้วไม่ชำระค่าปรับ ภายในวันที่กำหนด รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ หากผู้ขับรถยนต์ที่ถูกออกไปสั่งแล้ว ยังไม่ชำระค่าปรับแล้วมาต่อภาษีรถยนต์ ประจำปีทางกรมการขนส่งทางบก จะยังไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือป้ายวงกลมให้ โดยตรงขนส่งก็จะรับการเสียภาษีไว้ รับการชำระการเสียภาษีชั่วคราวให้ก่อน แต่ว่าก็จะต้องไปจ่ายหรือว่าชำระค่าปรับภายใน 30 วันครับ

ได้ทำการร่างพระราชบัญญัติ จราจรทางบกฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้มีข้อกำหนด ให้คณะกรรมการออกระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการตั้งหลักเกณฑ์เรื่องของการตัดคะแนน ความประพฤติของผู้ขับขี่เพื่อใช้เป็นหลัก ในการดำเนินคดีหรือตัดคะแนน จากการถูกออกใบสั่งจราจรในกรณีต่างๆ โดยคณะทำงานก็กำลังศึกษาข้อมูล เพื่อออกระเบียบให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 19 ธันวาคมนี้และจะมีผลบังคับใช้ทันที เมื่อมีการขับรถผิดกฎหมายในข้อหาต่างๆ ที่เรากำลังจะมาดำเนินการก็ลบกับยอด จึงมีการปรับแต้ม ให้อาจจะ 12 คะแนนหรือ 10 คะแนนหรือ 100 คะแนน ยังไม่ได้ตกผลึก 100% เราก็จะมีแต้มให้แล้วก็หลังจากนั้น เมื่อท่านมีเท่าไหร่จะต้องโดนรับใช้ อาจจะต้องมีการไปอบรมอีกด้วย

ถ้าดูข้อมูลของการออกใบสั่งจราจร เมื่อปี 2561 พบว่ามีจำนวนกว่า 11 ล้านใบ แต่ว่ามีการค้างชำระกว่า 9 ล้านใบ และเพียงครึ่งปี 2562 มีการออกใบสั่งไปแล้วกว่า 7 ล้าน ค้างชำระกว่ากล้า 5 ล้านกว่าใบ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 2,950 ล้านบาท เฉลี่ยใบละ 500 บาท โดยการบังคับใช้กฎหมายนี้ เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจำนวนมาก และบางรายก็กระทำผิดซ้ำ ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ควร ตระหนักถึงการเคารพกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุให้มากขึ้น