ถ่ายพยาธิ จำเป็นไหม?

login 4 health

(รูปจาก Pobpad)

สุขภาพน่ารู้วันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบขับถ่ายมาแนะนำกันหลายคนสงสัยว่าเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายพยาธิหรือไม่ ซึ่งวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กัน  สำหรับเรื่องราวของการถ่ายพยาธินั้น มีการวิจัยและเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการโดย องค์การ WHO  ได้ออกมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

หากคุณไม่ได้อยู่ในข่ายหรือกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงจะมีพยาธิ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ่ายพยาธิ และมีการคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาโดย วิเคราะห์จากการระบาดของโรคพยาธิชนิดต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้คือ อัตราความเสี่ยง 20% ถึง 50 % ควรถ่ายพยาธิปีละ 1 ครั้ง และอัตราความเสี่ยงของโรคเกิน 50% ควรถ่ายพยาธิปีละ 2 ครั้งและมักพบว่ามีพยาธิบางชนิดที่ติดต่อหรือสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากทางพื้นดิน อาทิเช่น พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า หรือพยาธิแส้หรือไส้เดือน ซึ่งสำหรับในประเทศไทยนั้นจากการวิเคราะห์และตรวจสอบพบว่าความแพร่กระจายของโรคไม่ถึง 20% ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายพยาธิกันเป็นประจำ

แต่หากคุณเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารไม่สุก โอกาสที่จะมีพยาธิจากการรับประทานเนื้อสุกๆ ดิบๆ ก็มีสูง ดังนั้นก็ควรจะถ่ายพยาธิอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าคุณรับประทานอาหารแนวนี้ บ่อยๆ และรับประทานเป็นประจำซึ่งคุณจะต้อง ถามเภสัชกรให้แน่ชัดถึงระยะเวลาในการกินยาและยาถ่ายพยาธิที่รับประทานนั้นครอบคลุม กับพยาธิชนิดใดบ้างเพราะส่วนใหญ่แล้วการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มักจะพบพยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด ซึ่งพบได้บ่อย ในประเทศไทยและหากคุณเป็นคนที่ใส่ใจในสุขภาพมีการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีก็ควรจะตรวจให้ครอบคลุม ในเรื่องของพยาธิด้วยเพราะหากมีทางแพทย์จะได้ดูแลรักษาและให้ยาที่ถูกต้อง เพราะพยาธิบางชนิดต้องใช้เวลาในการรักษาให้หายขาด เช่น โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น