ถอดคำวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่

ถอดคำวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยใช้ชื่อว่ากรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน หัวหน้าพรรคหรือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 191 ล้านสองแสนบาท ต่อ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 72 และตามคำร้องยังมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมสั่งห้ามร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ และเป็นกรรมการบริหารพรรคใดๆ ในระยะเวลา 10 ปีและมีคำวินิจฉัย ยังมีคำยืนยันว่ากระบวนการยื่นร้องของกกต

ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย และยำว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ และอำนาจตามกฎหมายที่จะพิจารณาวินิจฉัยคำร้องนี้ พร้อมกับชี้แจงคำว่า การกระทำที่เรียกว่ากู้เงิน แม้กฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 62 จะไม่ได้บัญญัติห้ามไว้ แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าพรรคการเมืองจะทำได้ ประกอบกับพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน แม้ไม่ใช่รายได้แต่ก็เป็นรายรับ และเป็นเงินทางการเมือง ดังนั้นการได้มา ซึ่งการจ่ายเงินของพรรคการเมือง ย่อมต้องทำภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

ศาลรัฐธรรมนูญอ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏ ในงบการเงินของพรรคอนาคตใหม่ ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ถึง 1,4000,000 บาท แต่กลับทำสัญญาเงินกู้สูงถึง 191 ล้านบาทอีกทั้งยังมีดอกเบี้ย และเบี้ยปรับผิดไม่เป็นปกติทางการค้า

โดยเฉพาะการชำระหนี้ ครั้งแรกหลังกู้เงินเพียง 4 วันนี้ว่าเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดเพราะพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามปกติวิสัย และผลของคำวินิจฉัยและสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ไม่เพียงแต่จะเป็นที่ยุติในข้อกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นบรรทัดฐานผูกพันกับทุกองค์กร โดยเฉพาะกับภารกิจของกกตที่จะพิจารณาคำร้องอีก 6 พรรคการเมืองที่อยู่ในชั้น การไต่สวนคำร้องขณะเดียวกันผลแห่งการยุบพรรค และประเภทสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ยังทำให้ ส.ส. ฝ่ายค้านลดน้อยลงไปอีก 11 คนตามกฎหมายให้เข้าสังกัดพรรคใหม่ได้ภายใน 60 วัน