ถนอมสายตาจากแสงยูวี

ในปัจจุบันของโลกยุคใหม่ เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่ควบคู่กับชีวิตมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวัน ในการทำงานต่างๆ ซึ่งในหลายๆ คนก็ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งนั้นทำให้การใช้เทคโนโลยีนั้นกระทบและส่งผลต่อร่างกาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ที่เราไม่ได้คาดคิดว่าสามารถเกิดขึ้นและเป็นได้

วันนี้ขอเสนอ ข้อมูลจากบทความเรื่อง “โทษของแสงยูวีต่อดวงตา” ของ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสภาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในหนังสือ ตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย สรุปว่า หากคุณเข้าข่ายเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ดวงตาของคุณก็มีความเสี่ยง จะได้รับอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวี (Ultraviolet) มากกว่าคนทั่วไป โดยกล่าวถึงผลร้ายที่ดวงตาต้องเผชิญจากการรับรังสียูวีว่า เนื่องจากรังสียูวี ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นที่มีความเข้มข้นสูง เมื่อเนื้อเยื่อในร่างกายดูดซึมรังสียูวีเข้าไป จะทำให้โมเลกุลในเซลล์ถูกทำลาย และเกิดเสื่อมสภาพเร็วขึ้น รวมถึงอาจนำไปสู่การเกิดโรคต้อชนิดต่างๆ ในดวงตาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การประกอบอาชีพที่ต้องอยู่กลางแจ้งหรือทำงานในที่สูง เช่น นักบินหรือนักไต่เขา รวมถึงทำงานใกล้อุปกรณ์ที่ก่อรังสียูวี ทำให้ดวงตามีโอกาสรับรังสียูวีมากกว่าปกติ โดยโรคดวงตาที่มีผลมาจากรังสียูวีมีดังนี้

1.ต้อกระจก  เกิดจากการรับแสงยูวีสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาการคือ มีฝ้าขาวอมเหลืองที่เกิดจากโปรตีนชั้นกลางของเลนส์ตาเปลี่ยนสภาพไป และลุกลามเข้าสู่กึ่งกลางเลนส์ตา ทำให้ตามัวลง

2.ต้อเนื้อและต้อลม  เมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดที่มีรังสียูวีเป็นประจำ อาจทำให้เกิดความเสื่อมที่เยื่อบุตา เกิดเป็นตุ่มสีเหลืองบริเวณใกล้ตาดำ เรียกว่า “ต้อลม” ซึ่งต่อมาเมื่อเยื่อบุตาถูกสิ่งระคายเคือง เช่น ลม ฝุ่นละออง รวมถึงแสงแดดจ้าที่มีรังสียูวีซ้ำ ตุ่มสีเหลืองดังกล่าว จะลุกลามกลายเป็นเนื้อยื่นเข้าไปในตาดำ เรียกว่า “ต้อเนื้อ” นั่นเอง

 

RELATED TOPICS: , , ,