ถนอมสายตาจากการจ้องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์อย่างไร

สายตาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำงาน บางคนใช้สายตาในการทำงานทั้งวันและยังใช้ในการเล่นโทรศัพท์ทำให้สายตาของเรานั้นล้า และทำให้เกิดปัญหาทางด้านสายตา เช่น อาการปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า สายตาสั้น หรือผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น อาการปวดหัว ปวดหลัง เมื่อยคอ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขให้เลิกใช้สายตา ก็มีวิธีการถนอนสายตาจากการจ้องคิมพิวเตอร์ โดยเป็นการชะลอการทำร้ายสายตาให้ช้าลง ทำให้สายตาเรารู้สึกสบายมากขึ้น เมื่อจ้องหน้าจอ โดยมีวิธีการถนอมสายตาดังนี้

  • ปรับและพักสายตาเป็นระยะ ในการทำงานหรือใช้สายตาให้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ หรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายโดยละสายตาจากหน้าจอ แล้วมองออกไปในระยะไกล10-20 วินาที แล้วกลับมามองในระยะใกล้ ทำสลับกันหลายๆ ครั้ง จะช่วยให้คลายสายตาจากความเมื่อยล้าได้ดี เพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
  • พยายามกะพริบตาให้ถี่ขึ้น การจ้องคอมพิวเตอร์หรือทีวีนานๆ ทำให้เกิดอาการตาแห้ง เพราะกะพริบตาน้อยลง เนื่องจากมีสมาธิขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ อัตราการกะพริบตาจะลดลงจาก 20 – 22 ครั้งต่อนาที เหลือเพียง 6 – 8 ครั้งต่อนาที จึงควรที่จะกะพริบตาให้ถี่ขึ้น หรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
  • จัดวางตำแหน่งพื้นที่การใช้งานให้มีความเหมาะสม การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือควรจัดให้มีระยะห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณ 50-70 ซม. จัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้ว ไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไป
  • พื้นที่ในห้องควรมีแสงสว่างเพียงพอ ภายในห้องควรมีแสงสว่างเพียงพอต่อสายตาไม่สว่างจ้าหรือมืดจนเกินไป อยู่ในระดับที่เหมาะสมช่วยให้การมองเห็นเป็นไปได้ง่ายและช่วยถนอมสายตา จัดให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอ และควรปิดไฟบางดวงที่รบกวนการทำงาน  หลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีพื้นผิวสะท้อน เช่น โต๊ะสีขาว ควรใช้วัสดุที่มีผิวด้านที่สะท้อนแสงไม่มากจะดีกว่า
  • ขนาดและการใช้งานตัวอักษร สำหรับการทำงานที่ต้องใช้สายตาทั้งวัน การจ้องตัวอักษรผ่านคอมพิวเตอร์นั้นส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า ยิ่งถ้าหากตัวอักษรในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เล็กจนเกินไป ก็ยิ่งทำให้สายตาของเราทำงานหนัก ควรปรับค่าความละเอียดให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ ไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป
  • ใช้แว่นตาที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์   ปัจจุบันมีแว่นตาที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะ เลนส์แว่นเคลือบด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันรังสีจากหน้าจอได้ดี และสามารถนำมาตัดเป็นแว่นสายตาสำหรับคนสายตาสั้น-ยาว ดังนั้นหากต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานาน ควรเลือกใช้แว่นประเภทนี้ และใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่จะช่วยให้รู้สึกสบายตา ภายใต้แสงจากหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ และเพื่อลดแสงสะท้อนจากจอภาพ