ตุ่มพอง จากการน้ำกัดเท้า พุพอง ควรเจาะดีไหม?

login 4 health

การเสียดสี หรือความร้อนเล็กน้อย เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดตุ่มพอง ซึ่งมีของเหลวอยู่ด้านใน แต่รู้หรือไม่ว่าตุ่มพองที่เกิดขึ้นนี้มีประโยชน์กับเรามาก เพราะเป็นวิธีการของร่างกายในการปกป้องผิว และของเหลวใสที่อยู่ในตุ่มพองนั้น มีหน้าที่ในการป้องกันผิวด้านล่าง ซึ่งเป็นผิวหนังที่จะเกิดขึ้นใหม่ และยังทำให้ผิวบริเวณนั้นสะอาด จึงเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ถึงแม้ตุ่มพองจะทำให้รู้สึกเจ็บ แต่เราก็ไม่ควรจะเจาะตุ่มน้ำออก นอกจากมีขนาดใหญ่มากและเกิดอาการเจ็บ แบบนี้ควรปรึกษาแพทย์

การเจาะตุ่มพอง ควรทำ ดังนี้
– ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเข็มที่จะใช้เจาะ โดยการลนไฟให้ปลายเข็มร้อนจนแดง และล้างด้วยแอลกอฮอล์
– ล้างมือ และล้างบริเวณที่จะเจาะให้สะอาด แล้วจึงเจาะของเหลว ถ้าของเหลวที่ไหลออกมาเป็นสีขาวหรือเหลือง นั้นให้รีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเกิดการติดเชื้อ
– ไม่ควรดึงหนังบริเวณที่เจาะตุ่มออก เพื่อป้องกันผิวด้านล่างที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ และใช้ยาฆ่าเชื้อทาด้วย

วิธีการหลีกเลี่ยงการเกิดตุ่มพอง
1. การป้องกันการเสียดสี เช่น ใส่ถุงมือเวลาต้องทำงานที่ทำให้เกิดการเสียดสี โดยเฉพาะการทำเป็นครั้งแรกอาจเสี่ยงที่ทำให้เกิดตุ่มพองได้ เช่นการจับเสียม จับจอบ
2. ตุ่มพองที่เกิดจากรองเท้า ค่อยๆ ปรับการสวมรองเท้าใหม่ทีละน้อย อาจทาปิโตรเลียมเจลลี่ หรือปิดแผ่นกันรองเท้ากัดบริเวณที่เกิดการเสียดสี เป็นต้น แต่ถ้าตุ่มพองเกิดขึ้นมา โดยที่คุณไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิด หรือที่มาได้ นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า คุณนั้นอาจมีปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น การไหลเวียนของเลือด หรือโรคเบาหวาน นอกจากนี้ หากตุ่มพองบวมขึ้นเรื่อยๆ และรู้สึกเจ็บหรือแดง ให้คุณไปพบแพทย์ทันที