ตำรวจ ยืนยัน “รถ จยย.” วิ่งบนเส้น อุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินได้

login 4 news

หลังจากอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธิน ได้เปิดใช้เป็นวันแรก ผู้รักษาราชการแทน ผู้บังคับตำรวจการจารจร พ.ต.อ.เอกนิธิธร เผยว่า ช่วยให้การจราจรไม่ติดขัดคล่องตัวมากขึ้น และพร้อมกับยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ก็สามารถใช้เส้นทางอุโมงค์ลอดรัชโยธินในการเดินทางได้เช่นกัน

พ.ต.อ.เอกนิธิธร จินตกานนท์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร ได้พูดถึงสถานการณ์จราจรหลังเปิดใช้อุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินเป็นวันแรก ยอมรับเลยว่าอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธิน ช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้ดี เพราะอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินนี้มี จุดเชื่อมอีก 2 อุโมงค์บนถนนรัชดา ซึ่งช่วยให้ระบายได้ไวและเมื่อเราระบายรถได้ไว ก็จะทำให้มีการสะสมในจุดที่ไม่มีอุโมงค์ทาง บก.จร.จึงต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้น เพื่อจัดการปัญหารถที่อาจติดขัด

ที่สำคัญก็ยังคงเป็นห่วงในด้านของความปลอดภัย เพราะรถที่ใช้อุโมงค์ทางลอดอาจมาด้วยความเร็วซี่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และสภาพที่เป็นอุโมงค์อาจมีผลทำให้ลำบากต่อการเคลื่อนย้ายและส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัด นานกว่าปกติ ซึ่ง สน.เจ้าของพื้นที่จะต้องมีการประชุมและวางแผน พร้อมรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและหาทางระบายรถให้รอบคอบที่สุด พ.ต.อ.เอกนิธิธร จินตกานนท์ ยืนยันว่ารถจักรยายนต์ก็สารถใช้เส้นทางอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินได้เหมือนรถยนต์ทั่วไป เพราะได้มีการออกแบบมาให้รถจักรยายนต์นั้นสามารถใช้เดินทางได้ ส่วนอุโมงค์ลอดแยกอื่นๆ ที่ไม่อนุญาติให้รถจักรยานยนต์ใช้เพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รถ จยย.นั้นวิ่งได้ และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ขนาดของถนนและแสงไฟ

ถึงอย่างไรก็ตาม แม้จะอนุญาติให้รถจักรยานยนต์ใช้ได้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจำกัดความเร็ว โดยใช้ความเร็วได้ที่ 50 กม./ชม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเก็บสถิติ เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงอีกด้วย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงอยากขอความร่วมมือและให้ทำความเข้าใจ ถึงสาเหตุที่ไม่ให้รถจักรยานยนต์ลอดอุโมงค์และขึ้นสะพานได้ทุกสะพาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของทุกคน