ตำนานผีกะ ปอบเมืองเหนือ

/ March 13, 2018

ผีกะเป็นความเชื่อของคนภาคเหนือ  มักจะชอบทำร้ายคนที่ดวงตกขวัญอ่อน  ชอบทำร้ายเด็ก  และทำร้ายคนที่มันหรือเจ้าของไม่ชอบ  การออกไปทำร้ายคนของผีกะนั้น  จะมีอยู่  2  สาเหตุ  คือ    เจ้าของสั่งให้ไปทำร้าย และเจ้าของเลี้ยงไม่ดี  ผีกะจึงออกไปทำร้ายคนอื่น  เพื่อให้เจ้าของอับอายขายหน้า การทำร้ายของผีกะนั้น  อาจจะเข้าฝันคนที่มันต้องการจะทำร้าย  ในความฝันนั้นผีกะจะเป็นหมาดำ  และจะเข้ามาทำร้ายเราในความฝัน  ถ้าเราสู้มันในความฝันไม่ไหวก็จะชักตายทันที  อีกวิธีในการทำร้ายของผีกะ  จะเข้าคนที่ดวงตก  ขวัญอ่อน  หรือเด็ก  โดยการเข้าสิง  ถ้าไม่มีใครมาปราบผีกะ  คนๆนั้นก็จะตายทันทีเช่นกัน

คนสมัยก่อนเล่าว่า  ก่อนที่ผีกะจะออกจากร่างชาวบ้านที่มาเห็นจะเอา  เตี่ยวหม้อนึ่ง  (ผ้าที่ใช้พันรอบรอยต่อระหว่างหม้อนึ่งกับไหนึ่งข้าว  ของชาวเหนือ)  พันคอไม่ให้มันออกร่าง  แล้วขู่ให้ผีกะบอกชื่อคนที่เป็นเจ้าของ  ลักษณะของผีกะนั้นจะ เป็นวิญาณที่คนนำมาเลี้ยงไว้ในหม้อ  ห่อด้วยผ้าขาว  และจะถูกส่งตกถอดมาสู่ลูกหลานเสมือนเป็นมรดกชิ้นหนึ่ง  แต่ถ้าไม่มีลูกหลานคนใดเหลือให้สืบทอดแล้ว  จะเก็บเอาสิ่งของ  แก้ว  แหวน  เงิน  ทอง  ของมีค่า  ฝังไว้ใต้ดินบริเวณบ้าน  ถ้ามีผู้ใดขุดพบ  แล้วนำไปเป็นของตนเอง  คนนั้นก็จะต้องเป็นเจ้าของผีกะคนต่อไป ผีกะจะมีนิสัยอาฆาตแค้น  คนที่ทำให้มันอับอาย  ถ้าคนๆนั้นดวงตกเมื่อไร  มันก็จะกลับไปแก้แค้นทันที  และอาหารที่ผีกะชอบนั้นคือ ผีกะชอบกินของสด  ของคาว  ทั้งของคนและสัตว์  ส่วนธีการปราบผีกะที่เข้าสิงร่างคน  เท่าที่รู้มามีอยู่  2  วิธี  คือ