ดูแลและใส่ใจระวังโรคผิวหนังที่เกิดในฤดูร้อน

/ April 17, 2018

ในฤดูร้อนนี้หลายๆคนคงไม่อยากเดินทางไปไหนมาไหน เพราะแดดแรงและมีผลต่อร่างกายทั้งยังส่งผลทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ  ส่งผลให้เกิดความเหนอะหนะจากเหงื่อ แสบร้อนผิว ซึ่งแสงแดดก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือจากอาการเดิมที่เป็นอยู่และเป็นหนักกว่าเดิม อาการและโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูร้อนนั้นมีดังนี้