ญี่ปุ่นประกาศล่าปลาวาฬ ในเชิงพาณิชย์กรกรฎาคมปีหน้า

login 4 news

ญี่ปุ่นกล่าวว่า กำลังจะให้มีการล่าปลาวาฬในเชิงพาณิชย์และจะถอนตัวออกจากคณะกรรมาธิการการล่าปลาวาฬนานาชาติหรือ IWC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการอนุรักษ์วาฬ ซึ่งถูกก่อตั้งหลังจากการมีการล่าปลาวาฬจนเกือบสูญพันธุ์ของปลาวาฬในปี 1986 และโฆษกของรัฐบาล Yoshihide Suga กล่าวว่าการล่าวาฬเชิงพาณิชย์จะจำกัด เฉพาะน่านน้ำญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจขอญี่ปุ่นกลุ่มอนุรักษ์หรือ IWC ในญี่ปุ่นออกมาต่อต้านและจะเร่งให้การล่าปลาวาฬในเชิงพาณิชย์หยุดการการล่าสัตว์ในน่านน้ำแอนตาร์กติกและซีกโลกใต้ ก่อนที่จะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการญี่ปุ่น ข้อมูลจากสถิติการจับปลาวาฬของญี่ปุ่นเมื่อ 30 ปีที่แล้วมีการ

หยุดล่าปลาวาฬเพราะพบว่าจะสูญพันธุ์ แต่มีการขายเนื้อปลาวาฬสำหรับบริโภคในญี่ปุ่นได้นั้นเพราะติดอยู่ในโครงการการศึกษาวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นโดยประมาณได้ 200 – 1,200 ตัวต่อปีโดยกำลังตรวจสอบระดับสต็อกเพื่อดูว่าปลาวาฬใกล้สูญพันธุ์หรือไม่ และเป็นเวลาหลายปีที่ญี่ปุ่นได้ล่าปลาวาฬเพื่อขายเนื้อในสิ่งที่เรียกว่า “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งกลุ่มอนุรักษ์ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง และมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านกับภาพรัฐของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการล่าปลาวาฬในเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนกรกรฎาคมปีหน้า

ทางด้าน Nicola Beynon หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ของ Humane Society International ในออสเตรเลียกล่าวว่าญี่ปุ่นจะ “ดำเนินงานอย่างสมบูรณ์นอกขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ นี่เป็นเส้นทางของประเทศที่ล่าปลาวาฬละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่สนใจปัญหาการปกครองระหว่างประเทศ ” และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลกำหนดให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันในการอนุรักษ์ปลาวาฬ “ผ่านองค์กรระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์การจัดการและการศึกษา” ข้อความไม่ได้บอกว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศ โดยกรีนพีซญี่ปุ่นเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนและเตือนว่าจะเสี่ยงต่อการวิจารณ์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอด G20 ในเดือนมิถุนายน(เรียบเรียงโดยเอกชัย ทองย้อย) ข้อมูลแหล่งข่าวจาก BBC