ชาวเหนือ ร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ให้นายหลวง ร.9

ชาวเหนือ ร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ให้นายหลวง ร.9

ประชาชนชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำสัตว์เลี้ยงของตัวเอง มาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิแล้วก็ รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งให้บริการฟรีกับคลินิกหมอเมยรักษาสัตว์ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยนายสัตวแพทย์จิรชัย และสัตวแพทย์หญิงนวพร กริ่งทรง ประกาศเชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นี้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานพร้อมและเกียรติศาสตราจารย์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และมีพระราชประสงค์ ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

ส่วนที่จังหวัดสุโขทัย นายไมตรีไตร ติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำคลอง เรือถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณคลองชาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย

มีประชาชนจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจไปร่วมกันทำความสะอาดคูคลอง เป็นการร่วมแรงร่วมใจ ของประสกนิกรที่ตั้งใจจะทำความดี เช่นเดียวกับอีกจุดนึง เหมือนกันที่ประสบนิกรชาวไทย ไปร่วมงานที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ gms ในตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ นางกานต์ เปรมปรี ตลาดนนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ไปเป็นประธานนำจิตอาสา พระราชทาน 904 ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำคลองห้วยร่องม่วง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ยังมีอีกจุดนึงเหมือนกัน ที่เราได้เห็นประชาชนแล้ว ก็ผสมนี่ก่อนได้มารวมตัวกัน หลายคนตั้งมั่นตั้งใจ ที่จะได้ทำความดีส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะสืบสานพระราชปณิธานแล้ว ก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย มีกิจกรรมการร้องเพลงของเกษตรกร  ถือว่าเป็นการร้องเพลง ที่เป็นเหมือนกันตั้งมั่นตั้งใจ จะสานในพระราชปณิธานด้วย เป็นเสียงของเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ที่บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ร้องเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง

นำโดยนายตาชัย ปัญญา ชาวบ้านเป็นเจ้าของไร่อรหันต์ พร้อมกับเปิดอบรมให้กับเกษตรกรได้ สานต่อสิ่งที่พ่อทำ พอเพียงมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน ใครแบ่งปันความรู้ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ต่างๆ ภัยผู้ปฏิบัตินั้นได้ นำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน