ชาวเน็ตแชร์! วิสัยทัศน์ สนามบินสุวรรณภูมิ อย่างแย่

login 4 news

(รูปจาก Teenee.com)

เป็นปัญหาที่คนไทยควรตระหนักกันให้มากขึ้นแล้ว เพราะว่า ค่อนข้างส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก นั่นคือ เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กแค่ 1 ใน 25 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเรา ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ควัน การจราจร การปล่อยควันของโรงงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งประเทศของเราประสบปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องหลายปี แต่ดูเหมือนว่าปีนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง อย่างกรุงเทพและปริมณฑล (โดยเฉพาะในแถบนนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม เป็นต้น)

โดยได้มีการเผยภาพและคลิปของสนามบินสุวรรณภูมิที่ท้องฟ้านั้นมองไม่เห็นอะไรนอกจากฝุ่นควัน ซึ่งหลายคนมองว่ารบกวนทัศนวิสัยในการขึ้นบิน และอาจเกิดอันตรายได้ จึงเป็นเรื่องที่ควรเร่งแก้ไขโดยด่วน

จากเหตุการณ์แบบนี้ เราควรตระหนักถึงพิษภัยของฝุ่นควันที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของเราเองด้วย ควรหาทางป้องกันหรือรณรงค์กันแล้ว เพราะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆ และสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรหาวิธีป้องกันดังนี้ การสวมหน้ากากปองกันฝุ่นที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงๆ และพยายามหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆ โดยตอนนี้มีบางโรงเรียนงดให้นักเรียนเข้าแถวตอนเช้าแล้วด้วย เพราะมองว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลานาน เพราะว่าต้องมีการอบรมหน้าชั้นเรียนด้วย จึงให้งดไป

นอกจากนี้หากคุณเป็นคนกลุ่มเสี่ยง อย่างเช่น มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคเยื่อบุตาอักเสบ โรคผิวหนัง รวมทั้ง ผู้สูงอายุ เด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ คนกลุ่มนี้ควรหลีกเลี่ยงละอองฝุ่นนี้ด้วย เพราะจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้

เพราะฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องรับมือกับฝุ่นควันนี้ให้ดี เพราะคาดว่าน่าจะเรื้อรังไปอีกนานเลย หลังจากนี้ควรรณรงค์หรือแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังได้แล้ว